Fortsatt misstänksamhet mot svensk vargpolitik | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Fortsatt misstänksamhet mot svensk vargpolitik

Under 2012 kommer ingen licensjakt på varg att bedrivas, utan endast skyddsjakt. Ett steg i rätt riktning, anser EU:s miljökommissionär Janez Potocnik. Däremot är det ännu oklart hur skyddsjakten kommer att tillämpas. ”Det får absolut inte bli en kompensation för den uteblivna licensjakten”, säger EU-kommissionens svenska representant Eric Degerbeck.

EU-kommissionen säger sig, i ett uttalande, vara nöjd över regeringens löfte om att endast vargar som bevisligen orsakat allvarlig skada kan omfattas av eventuell skyddsjakt. Detta samtidigt som regeringen beslutat att vargar även ska kunna jagas i preventivt syfte.

– Det är en markering för att visa var linjen går i kommissionens ögon utan att infektera frågan ytterligare. Det går inte att hävda att man å ena sidan ämnar följa art- och habitatdirektivet samtidigt som man å andra sidan välkomnar en utökad skyddsjakt, säger Eric Degerbeck vid EU-kommissionens representation i Sverige.

– Enligt habitatdirektivet kan det inte bli fråga om någon skyddsjakt i vinter då den endast får ske under mycket snäva förutsättningar, till exempel om en specifik varg redan har orsakat allvarliga problem och det kan antas att det kommer att ske igen. Skyddsjakten får absolut inte bli en kompensation för den uteblivna licensjakten, fortsätter Degerbeck.

I regeringens pressmeddelande skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) att skyddsjakt får bedrivas för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, den får dock inte påverka artens bevarandestatus. Men att vargar orsakar skada är enligt Eric Degerbeck mycket sällsynt.

– Under året 2010 rev vargen sammanlagt 200 får i Sverige, av totalt 550 000 djur. Ägarna fick full kompensation av staten. Samma år dödades 14 av landets 200 000 jakthundar av vargen, långt mycket färre än som gick åt i bilolyckor, skjutolyckor, vildsvinsattacker et cetera. De skador vargen orsakar är alltså mycket få och därför kommer det förstås att krävas tydliga bevis för att en varg orsakat allvarliga skador, innan en bedömning av ett eventuellt skyddsjaktbehov ens kan komma ifråga. Sverige måste följa EU:s regelverk. Det går inte att skjuta en varg bara för att den är en varg. Det vore missbruk av reglerna.

Regeringen har också beslutat att Naturvårdsverket kan delegera beslut om tillstånd till skyddsjakt till länsstyrelserna. Vad detta kan komma att betyda för vargstammen är det ännu ingen som vet.

– Det är ju först när vi har summan av regelverket och tillämpningen som vi kan uttala oss om det, säger Jan Terstad, chef för skog- och naturvård på Naturskyddsföreningen. Även EU kommer att följa jakten mycket noga.

Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen, välkomnar EU-kommissionens uttalande.

– Vi förstår att kommissionen är fortsatt misstänksam. De nya reglerna om skyddsjakt öppnar i värsta fall för illa motiverade beslut på länsstyrelserna i strid med EU-rätten. Vi har redan sett att länsstyrelserna gör vitt skilda tolkningar av behovet av vargjakt. Därför hoppas vi att besluten hålls kvar på nationell nivå.

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

© 2020 Fria Tidningen