Riv upp kollektivtrafiklagen | Fria Tidningen

Debatt


Fria Tidningar
Fria Tidningen

Riv upp kollektivtrafiklagen

Från och med den 1 januari 2012 kommer en ny kollektivtrafiklag att gälla. Lagens ändamål är att öppna för privata intressen att göra vinst på den del av kollektivtrafiken som är lönsam. Som exempelvis högtrafik i städerna.

Till Riksdagens trafikutskott,

till riksdagens partier,

för kännedom till massmedia.

Vi är av den bestämda uppfattningen att denna nya lag kommer att ordentligt försämra kollektivtrafiken. För anställda såväl som för resenärer.

Privata affärer drivs alltid i privat intresse. För att maximera vinsten kommer man att lämna de olönsamma delarna av kollektivtrafiken åt sitt öde, såväl i staden som på landet. Med risk för inställda turer, service och ökande biljettpriser. Dessutom kommer detta att rucka på trafiksäkerhet, anställningsförhållanden och arbetsmiljö.

Detta säger vi bestämt nej till.

Vi är för en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstmotiv. En sådan kollektivtrafik har förutsättningar att sätta resenärer och anställda i främsta rummet. En behovsplanerad kollektivtrafik över hela landet med fast anställd personal i en god arbetsmiljö är vad vi eftersträvar.

I juni 2010 fattade riksdagen beslut om att införa lagen. Politiska beslut är fattade av människor av kött och blod. Därför kan dessa ändras. Den röd-gröna oppositionen röstade emot lagen. De förband sig vidare att söka riva upp den. Ingen vet om lagen i dag har majoritet i riksdagen, då den inte har prövats.

Vi uppmanar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att leva upp till sitt löfte efter omröstningen 2010. Ta åter upp lagen till omprövning i riksdagen, vilket då gäller samtliga riksdagspartier.

Vidare uppmanar vi allmänheten att protestera och agera mot lagen.

Vi undertecknande är samtliga yrkesverksamma inom kollektivtrafiken.

Utifrån denna vår verklighet är vår uppfattning:

• Riv upp lagen!

• Vinstmotiv ska ej styra kollektivtrafiken!

• Kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstmotiv!

• Ta upp lagen till omprövning i riksdagen!

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Forskningen löser ju problemen

REPLIK: ENERGIFÖRSÖRJNING Kort svar till Stellan Tengroth (Fria Tidningen 10 november) angående fusionsteknik. Stellan Tengroth skriver om fusionsreaktorn: ”Men som sådan duger den inte till att driva bilar, koka mat eller värma bostäder varken idag eller i morgon.”

© 2021 Fria Tidningen