Jakt är inget nöje för den som är jagad | Fria Tidningen

Debatt


Lise-Lotte Norin och Birgitta Wiberg • Djurens rätt
Fria Tidningen

Jakt är inget nöje för den som är jagad

Så här i älgjaktstider är det dags att skänka en tanke till de jagade djuren. Älgjakt och annan jakt på djur är i de allra flesta fall en hobby som utövas för nöjes skull. Men det är långt ifrån ett nöje för de över en miljon djur som årligen dödas i Sverige (enligt statistik från Svenska jägareförbundet).

Skadskjutning drabbar hundratusentals djur varje år och dessa utsätts för ett svårt och långdraget lidande. Genom undersökningar är det känt att älgjakten orsakar 14 procents skadskjutning. Vid undersökning av äldre sädgäss hade 60 procent hagel i kroppen. 30 procent av undersökta rävar hade skottskador i huvud och ben. Vid årets licensjakt på varg skadsköts hälften av djuren. Nyligen uppmärksammade Sveriges radio att var tredje påskjuten björn under björnjakt skadskjuts.

Det används flera jaktmetoder som innebär stress, smärta och lidande för det jagade djuret. Exempelvis jakt med fällor, grytjakt, jakt på flygande fågel och jakt med löslöpande hundar. Trots att det inte är förenligt med jaktlagen, som föreskriver att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.

De vilda djuren utsätts alltid för någon form av förföljelse. Jakt i någon form får ske under årets alla dagar och alla dygnets timmar. Så kallad skyddsjakt får ske på djur även när de har årsungar. Jakt får i vissa fall även ske på ungar under vår och sommar, exempelvis på grävling, räv och vildsvin. Under vissa förutsättningar är många arter fredlösa året om. Inte ens i nationalparkerna får de vilda djuren vara i fred för jägare. I åtta av Sveriges 29 nationalparker är jakt tillåten i större eller mindre omfattning.

Vår förhoppning är att fler personer börjar ifrågasätta hur det kan vara fritt fram för en minoritet av befolkningen att skada och döda djur för sitt höga nöjes skull! Ett vanligt argument för att jaga är att man tycker om att vara ute i naturen. Men det finns många sätt att njuta av naturen som inte innebär lidande och död. Samhällsresurser måste avsättas för att utveckla andra former för populationsreglering. I de fall det inte finns någon annan utväg än jakt ska den skötas av bevisat skickliga skyttar.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria Tidningen