Femårigt frirum firas på 44:an | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Femårigt frirum firas på 44:an

I fem år har det anarkistiska biblioteket i El Cerro, Montevideo, Uruguay, fungerat som mötesplats ”för alla som vill hitta nya vägar till ett mer rättvist och solidariskt samhälle”, som grundarna skriver på hemsidan. Här kan man hitta fanzines, böcker om sociala rörelser, filosofi och psykologi, öppna kostnadsfria verkstäder i screentryck, keramik, capoeira och bokbinderi, bildverkstäder för barn, filmvisningar och föreläsningar.

Biblioteket drivs i en anda av ömsesidig hjälp och finansieras genom bidrag från dem som brukar det samt via olika inkomstbringande stödverksamheter. Det byggdes år 2006 av några uruguayaner som återvänt till Montevideo efter en uppväxt i Sverige. Bibliotekets interiör och aktiviteter är till viss del inspirerade av Kafé 44 i Stockholm, där några av grundarna tidigare var aktiva.

På söndag hålls en stödfest för biblioteket på Kafé 44. Tango och milonga utlovas, liksom bildvisning och föreställningen ”Se Vaca Bar – poesi över en tid som skulle ta slut”.

Rekommenderade artiklar

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

Hon besjunger livet i utkanterna

I Händelsehorisonten skildras ett samhälle som på många sätt inte alls är olikt vårt, ett samhälle som har förvisat en grupp människor till Utkanterna.

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

© 2020 Fria Tidningen