En av fem har svårt att agera miljövänligt | Fria Tidningen
Fria Tidningen

En av fem har svårt att agera miljövänligt

Hur ser konsumenterna på sina möjligheter att agera hållbart? Ganska negativt. Priset är avgörande för ett hållbart val, enligt en ny undersökning från Konsumentverket.

Vardagen och miljön heter en ny rapport från Konsumentverket som låter konsumenterna svara på frågor om deras möjligheter att göra miljövänliga val. Svaret är delvis beklämmande.

– Det vi lyfter fram som anmärkningsvärt är att bara 20 procent tycker att det är lätt agera hållbart, säger Ingela Dahlin, utredare. Nästan hälften tycker att det finns för många val och att det tar för mycket tid. Det måste bli lättare att agera.

Hur?

– Pris är, icke förvånande, en viktig faktor, att ekologiskt och närproducerat inte ska vara dyrare. Och så vet vi sedan tidigare att ett bra utbud som är lättillgängligt och väl exponerat betyder mycket, men det är inte vad konsumenterna lyfter fram i den här undersökningen.

Konsumentverket har också låtit de tillfrågade välja hur lätt respektive svårt det är att bland annat stänga av apparater regelbundet, minska bilanvändningen, flyga mindre och äta mindre kött. Lättast var det förstnämnda. I valet mellan de tre senare ansåg majoriteten att flygandet var lättast att minska. Och även om bilåkandet befann sig på ”fel” sida om skalan var svaren förhållandevis positiva.

– Det såg lite hoppfullt ut, men svaren kan säkert präglas av att man tycker att det är viktiga frågor, säger Ingela Dahlin. Vi vet att det finns ett stort gap mellan attityder och handlng. Det behövs mycket underlättande åtgärder.

Exakt vilka de åtgärderna är, är främst en fråga för politikerna, betonar Ingela Dahlin.

En av tre kan tänka sig att avstå från semesterflyg. Där är snabbare förbindelser och få byten viktiga faktorer.

Priset framhåller de svarande som avgörande för bilåkandet. Vid ett bensinpris på 20 kronor litern uppgav nästan 70 procent att de skulle sluta ta bilen till jobbet eller skolan. Detsamma gäller köttätande: ett fördubblat köttpris har störst betydelse för hur mycket kött vi konsumerar. Men det tycks finnas en tydlig polarisering bland dem som svarade.

– Ungefär hälften kan inte tänka sig att äta mindre kött, säger Ingela Dahlin.

Någon uppföljning av undersökningen är inte att vänta.

– Vi har väldigt små resurser för miljöarbete. Att göra den här sortens undersökningar är inget som brukar rymmas i vår budget.

Enkäten har gått ut till 1900 personer. Svarsfrekvensen var 41 procent.

Rekommenderade artiklar

”De har betett sig naivt”

Antirasism

Miljöpartiet drar Tomelilla-avdelningen i örat för att ha bjudit Sverigedemokraterna till en antirasistisk manifestation.

Svenskar stödjer terrorstämplade

Medlemmar i danska organisationen Fighters and lovers dömdes tidigare i år i Högsta domstolen efter att ha sålt t-tröjor till stöd för terrorstämplade Farc och PFLP. Nu har en svensk gren av föreningen startat.

100 år sedan storstrejken

Den 4 augusti för 100 år sedan inleddes storstrejken, den dittills längsta generalstrejken i Europa. Bakgrunden var lågkonjunktur, kris inom LO och arbetsköparnas krav på lönesänkningar och makt över arbetarna.

Alternativa politikerveckan – en motpol till Almedalen

Ursprungsfolkens kamp i södra Mexiko, fri programvara som antikapitalistiskt redskap och juridik för aktivister. Det är några av programpunkterna under årets alternativa politikervecka, som hålls i Visby på Gotland för sjätte året i rad.

© 2020 Fria Tidningen