Världshandeln minskar drastiskt | Fria Tidningen
Fria.Nu

Världshandeln minskar drastiskt

World trade organization (WTO) spår en minskning av den globala exporten med 9 procent under 2009, vilket är den största minskningen sedan andra världskriget. Rika länders export beräknas minska med 10 procent och fattiga länders med 2-3 procent.

– Som en konsekvens kommer flera tusen handelsrelaterade jobb att försvinna, säger WTO-chefen Pascal Lamy i ett uttalande.

Han manar länder att undvika att ändra regler i mer protektionistisk riktning, vilket ytterligare skulle minska den globala handeln.

Rekommenderade artiklar

Beslut om Saabs framtid väntas nästa vecka

Ekonomi Fackföreningen If Metall beklagar att Koenigsegg group AB drar sig ur köpet av Saab automobil, men vill för övrigt inte kommentera Koenigseggs beslut innan mer information kommit fram.

© 2021 Fria Tidningen