Gandhi var före sin tid | Fria Tidningen

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Gandhi var före sin tid

Den 30 januari 1948 mördades Mahatma Gandhi. Inför årsdagen skriver Inge Oskarsson direkt från Indien om Gandhis kamp, tänkande och moderna federalism.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Riv upp kollektivtrafiklagen

Från och med den 1 januari 2012 kommer en ny kollektivtrafiklag att gälla. Lagens ändamål är att öppna för privata intressen att göra vinst på den del av kollektivtrafiken som är lönsam. Som exempelvis högtrafik i städerna.

© 2020 Fria Tidningen