Brasilien hejdar skövlingen – men bygger fossila kraftverk | Fria Tidningen
Fria.Nu

Brasilien hejdar skövlingen – men bygger fossila kraftverk

Brasiliens regering har beslutat att hindra avskogningen i Amazonas för att minska utsläppen av växthusgaser men planerar samtidigt att bygga nya kraftverk – som kommer att öka koldioxidutsläppen.

Landets miljöminister Carlos Minc beräknar att Brasilien ska ha minskat koldioxidutsläppen med 4,8 miljarder ton till år 2017. Det är mycket mer än vad industriländerna totalt sett lovat reducera utsläppen med under 2008–2012 genom Kyotoprotokollet – det internationella avtalet om att minska utsläppen av växthusgaser.

Men en minskad skövling av regnskogen i Amazonas är inte tillräckligt för att få koldioxidutsläppen under kontroll, menar Roberto Smeraldi, från miljöorganisationen Jordens vänner i Brasilien.

– Skogsavverkningar på Cerrado, ett savannområde som täcker stora delar av centrala Brasilien, skapar minst lika stora utsläpp av växthusgaser som skövlingen i Amazonas.

Sammantaget har större områden avverkats på Cerrado än i regnskogsregionen.

– Om vi ska bekämpa klimatförändringarna måste vi tänka större och även göra något åt energiförbrukningen.

Under de närmsta tio åren ska landet bygga flera fossila kraftverk, vilka kommer att öka koldioxidutsläppen. Det man uppnår genom att minska skogsavverkningen går förlorat, säger Roberto Smeraldi.

Men Brasiliens regering har valt att inrikta sig på skogsavverkningen, som ser annorlunda ut nu jämfört med tidigare. Istället för att stora områden avverkas skövlas små områden bit för bit. Avverkningen är utspridd och svårare att upptäcka. Men förra året skärpte regeringen kontrollen av avskogningen. Lantbruk och företag som inte följde riktlinjerna straffades med minskade möjligheter till krediter. Målsättningen är att avverkningen ska ha minskat med 22,5 procent i juli i år, jämfört med tidigare år. Skövlingen beräknas vara orsak till tre fjärdedelar av Brasiliens utsläpp av växthusgaser.

Att kontrollera avverkningen är ett sätt för Brasilien att uppfylla målen för koldioxidutsläpp, inte minst för att stärka sin ställning vid FN:s klimatkonferens som hålls i december i Köpenhamn. Då ska Kyotoavtalet ersättas med ett nytt globalt avtal för minskat utsläpp av växthusgaser.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Tusentals sopsorterare höll möte i Brasilien

Det hittills största mötet på temat återvinning samlade över 1 500 representanter för sopsorterare från 13 länder samt Brasiliens president och tusentals andra besökare i förra veckan i São Paulo.

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

© 2021 Fria Tidningen