Känslomässigt om slavhandel | Fria Tidningen
  • Konstnären Hung Liu:s verk Comfort women #3 handlar om sexslavar som såldes till japanska armén under andra världskriget.
Fria.Nu

Känslomässigt om slavhandel

'Som ett slag i magen', vill Världskulturmuseets nya utställning vara. Trafficking är temat, och med multimedia, textilkonstverk och personliga föremål vill man ge besökaren en känslomässig upplevelse av den moderna slavhandeln.

Ur en liten ryggsäck sticker ett par kalsonger och en tröja upp, och bredvid står en tub med tandkräm och några andra personliga hygienartiklar. Ryggsäcken som ligger i en monter, tillhör en kinesisk pojke som tagits till Göteborg av människosmugglare. Pojken är inte återfunnen.
Med sådana personliga tillhörigheter, blandat med konst och multimedia, vill Världskulturmuseet väcka uppmärksamhet kring den illegala handel som tvingar omkring 4 miljoner människor varje år in i slav- och sexarbete. Utställningen, som invigdes i går, kretsar kring fjorton 'hot spots', det vill säga platser som fungerar som knutpunkter eller rutter för människohandel. Det berättar museets informatör Anna Mighetto. Att sätta in den globala företeelsen i ett lokalt sammanhang har också varit viktigt.
- Vi ville visa att detta faktiskt föregår här mitt ibland oss. Det blir så konkret, genom att vi har bilder på hus här i Göteborg där människor hållits fångna, säger hon.

På en stor skärm rör sig pilar fram och tillbaka över en världskarta. De visar rutter där människohandel pågår i stor omfattning. I ett annat rum hänger klänningar som sytts till minne av kvinnor som mördats omkring gränsstaden Juarez, kvinnor som tvingats till prostitution.
Utställningen är utformad särskilt med ambitionen att nå fram till en yngre och mer museiovan publik. En grundtanke hos museet är att vara samtidsinriktat, både i tema och uttryck. Det pågår ett kontinuerligt utbyte med allmänheten, där referensgrupper ges tillfälle att kommentera och komma med idéer.
- Det kan gälla vilket material det ska vara på väggarna, eller hur mycket text det ska vara bredvid föremålen, säger Anna Mighetto.
Inför starten fick referensgrupperna ha synpunkter på ett antal föreslagna teman. Trafficking var ett tema som föll väl ut hos många unga och museiovana.
- De uppmanade oss också att inte väja för det svåra, att inte ge en förskönande bild. Utställningen skulle vara som ett slag i magen, säger Mighetto.
Under helgen fortsätter invigningen med film, föreställningar, konstnärssamtal och konferens om strukturella orsaker till den globala människohandeln. Programmet fortsätter också under hela hösten, med bland annat ett köruppförande av Mariette Parlings ljudinstallation Jag var ju ensam och kåt.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

Hon besjunger livet i utkanterna

I Händelsehorisonten skildras ett samhälle som på många sätt inte alls är olikt vårt, ett samhälle som har förvisat en grupp människor till Utkanterna.

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

© 2022 Fria Tidningen