Prins på ranchen | Fria Tidningen
  • George W Bush och kronprins Abdullah vill sprida ”ett budskap av fred, återhållsamhet och tolerans till folk av alla religiösa övertygelser.”
Fria.Nu

Prins på ranchen

I måndags besökte Saudiarabiens kronprins Abdullah USAs president George W Bush på dennes ranch i Crawford, Texas. I ett gemensamt uttalande efter mötet ger Bush sitt stöd till Saudiarabiens plan att öka produktionen av olja, och Saudiarabien hyllar USA i dess kamp mot kolonialism och imperialism.

Saudiarabien planerar att successivt öka oljeproduktionen för att möta den stigande efterfrågan från framförallt Kina, Indien och USA. Priset på olja ligger i dag på rekordhöga 56 US-dollar per fat jämfört med 37 US-dollar för ett år sedan. Planen är att öka produktionen från dagens 9,5 miljoner fat per dag, till 12,5 miljoner fat per dag år 2009 och upp till 15 miljoner fat per dag innan år 2020.

I ett gemensamt uttalande på Vita husets hemsida säger Bush och Abdullah att de ska arbeta tillsammans för att Saudiarabien ska kunna gå med i Världshandelsorganisationen, WTO, innan årets slut. Sänkta tullar, ökade utländska investeringar, ekonomiska reformer och ett bilateralt handelsavtal mellan de två länderna ska möjliggöra Saudiarabiens inträde.

Atmosfären under mötet uppges ha varit mer avslappnat än när Abdullah besökte Bush för tre år sedan. USA och Saudiarabien har haft en nära relation ända sedan kungariket grundades för 60 år sedan. Men det faktum att 15 av de 19 terrorister som attackerade USA den 11 september 2001 var saudier orsakade en tillfällig, men djup, klyfta mellan de två länderna.

Nu verkar den klyftan ha överbryggts, och i deras gemensamma uttalande uppger ledarna att de vill fördjupa sitt ekonomiska och militära samarbete. De ska inleda ett nytt program där saudiska officerare ska utbildas och tränas i USA och antalet utbytesstudenter ska bli fler länderna emellan.

Bush och Abdullah säger att de ska sprida 'ett budskap av fred, återhållsamhet och tolerans till folk av alla religiösa övertygelser.'

Bush hyllade de nyligen genomförda lokalvalen i Saudiarabien och Abdullah svarade med att hylla 'USAs historiska roll i dess arbete för att sätta stopp för kolonialism och imperialism och för att verka för rätten till självbestämmande,' skriver de i uttalandet.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen