Vi behöver varandra i kampen för jämställdhet | Fria Tidningen

Debatt


Gun Nordstrand
  • Kvinnor i alla länder - förena er! På bilden: 8 marsdemonstration i Guatemala.
Fria.Nu

Vi behöver varandra i kampen för jämställdhet

Februaridagboken går i feminismens tecken. Gun Nordstrand minns 70-talets kvinnokamp och har läst Mary Wollstonecraft. Det hon sa för 230 år sedan är fortfarande aktuellt.

Kvinnans frigörelse läser jag i stora bokstäver från den bild Stadsmuseet använde i sin utställning förra året. Den 30 år gamla bilden där hela min dåvarande familj och många vänner tågar fram i en kvinnodemonstration.

Kvinnor i alla länder - förena er! Arbete åt alla! En kvinna av fyra har extremt låg lön! Rätt till daghem åt alla barn!

De här parollerna går att använda i år också. Så jag går igenom vad Mary Wollstonecraft talade om för 230 år sedan.

Individen måste bli moraliskt självständig, hon måste styras av det egna förnuftet. Alltså inte av någon härskare (till exempel en make).

Flickor och pojkar kan leka tillsammans om inte skillnader inskärpes. Gör vi männen till halvgudar får vi också tjäna dem. Större jämlikhet måste införas i samhället. Den respekt vi visar rikedom, yttre behag och ytliga nöjen är lik en nordanvind som fördärvar och ödelägger.

Kvinnor kan studera politik och ge sin medmänsklighet en bredare grundval - de behöver inte gifta sig för att bli försörjda.

De yrken som finns för kvinnor är långt ifrån välavlönade. Hon måste få en bättre ställning i samhället. Kräv engagemang av männen att bidra till att frigöra kvinnan.

Det är av ekonomiska skäl som kvinnan väljer att prostituera sig.

Och vad handlar bröllop om? Egendom. För vuxna mogna människor behövs inte någon vigselceremoni.

Den nödvändiga revolutionen måste ske utan blodspillan.

Ska vi tala om backlash eller stillastående? Den ena feministgruppen efter den andra startar och småkivas om vilken riktning som är den rätta, radikalfeminism, anarkafeminism och så vidare. Nästan varje politiskt parti har nu sina feministgrupper. Vad gör de i riksdagen? Jobbar de elitistiskt? Separatistiskt? I strid med varandra?

Mänskliga rättigheter är väl allas ledstjärna hoppas jag.

Vinterns alla tidningsartiklar om sex-turism... Vi har ju förbud för sexköp i Sverige, borde inte den lagen gälla även för svenskar som köper sex på utländska turistorter?

Kvinnor lockas hit från grannländer och ges löfte om arbete och utnyttjas av bordeller .

Kvinnor våldtas - till och med 13-åringar - av berusade idrottsidoler.

Var fostras alla dessa killar, karlar, våldsmän? Vars högsta intresse tycks vara att övertrumfa varandra i sexlekar?

En männens befrielsekamp borde startas bland dem. Att våga vara människor och inte tuppar som alltid ska slåss om översta pinnen. Att inte vara den som alltid leder, bestämmer och trampar ner på idrottsanläggningar, militärförläggningar, arbetsplatser. Att inte håna, reta och lägga ner kvinnor för att visa sin styrka.

Män och kvinnor behöver varandra för ett jämställt samhälle där alla har lika värde. Varje generation måste ha sin frigörelsekamp - så en fin och kreativ 8 mars önskar jag alla!

Fakta: 

debatt
Februaridagboken

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen