Tidskriften Mana i blåsväder | Fria Tidningen
Fria.Nu

Tidskriften Mana i blåsväder

Fem medarbetare i tidskriften Mana har lämnat redaktionen.
Samtliga är kvinnor: Viktorija Kalonaityte, Victoria Kawesa, Devrim Mavi, Lawen Mohtadi och Paula Mulinari.

Enligt avhopparna har Mana 'under det senaste året gått från att vara en marginell föreningstidning till en bred kulturtidskrift. Mana har varit ganska unik i Sverige på det sätt som den ur ett kritiskt maktperspektiv närmat sig etnicitets- och genusfrågor, och samhällsfrågor i stort. Tidningen har nått en större läsekrets och fått uppmärksamhet i andra medier. Det har ISS, föreningen som äger tidningen, uttryckt kraftigt missnöje med. Föreningen har diskuterat att upplösa redaktionen på grund av politisk olydnad och velat diktera och styra det journalistiska innehållet i tidningen. Den har förbjudit redaktionen och redaktören att delta i olika politiska sammankomster och redaktionsmedlemmar att i offentliga sammanhang representera Mana. Man har helt enkelt belagt oss med munkavle. Tidigare har vi fem och redaktionens manliga medlemmar och tillika ISS-medlemmar, Babak Rahimi och Joacim Blomqvist, varit överens om att journalistisk integritet är av stor vikt vid tidningsarbete. Faktum är att den integriteten varit ett villkor för vår medverkan i tidningen. Nu när den är kränkt finner vi det omöjligt att bedriva journalistik och kamp i Manas och ISS:s regi. Vi har i stor utsträckning drivit och utvecklat tidningen till vad den är i dag. Samtliga av oss är kvinnor. Det har påpekats för oss att vi är intriganta och maktlystna, att vi kväver de två manliga redaktionsmedlemmarnas utrymme, att vi inte besitter rätt kompetens. Det är en bild som vi tar avstånd från, och vi finner det olustigt att verka i sammanhang där det förekommer öppen misogyni.'

Babak Rahimi och Joacim Blomqvist, som är kvar på Manas redaktion, har å sin sida hävdat att de "är bestörta över att våra medarbetare valde att beskylla oss för politisk styrning och kvinnoförakt, då de motiverade sitt avhopp ur Manas redaktion." De skriver vidare: "Det har också nämnts att ägarorganisationen ISS, Iransk-svenska Solidaritetsförbundet, varit missnöjd med det genusperspektiv som våra medarbetare presenterat i tidskriften. Sanningen är långt ifrån dessa anklagelser. Det som har framställts som politisk styrning var inget annat än ett ägardirektiv som skulle definiera redaktionens ansvar, mandat och befogenheter, allt i linje med vad Svenska Journalistförbundet, SJF, rekommenderar för organisationstidskrifter, för att garantera den journalistiska integriteten."

Rekommenderade artiklar

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

Hon besjunger livet i utkanterna

I Händelsehorisonten skildras ett samhälle som på många sätt inte alls är olikt vårt, ett samhälle som har förvisat en grupp människor till Utkanterna.

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

© 2021 Fria Tidningen