Ett annat ESF är möjligt | Fria Tidningen
Martin Holmquist

Fördjupning


Martin Holmquist
  • En bild med Stalin i Ronald McDonaldsutstyrsel prydde väggen som del av en konstutställning i ett ockuperat hus i London under ESF.
Fria.Nu

Ett annat ESF är möjligt

Säkerhetsvakter med öronsnäckor, souvenirförsäljare, högar med skräp, feta hamburgare, moln av cigarettrök, Coca-Cola, Budweiser och tusentals människor som rusar igenom dörrarna. Välkomna till ESF, European Social Forum, 2004.

Det första 'sociala forumet', World Social Forum, WSF, hölls för snart fyra år sedan i Porto Alegre, Brasilien. Idén med WSF är att sociala rörelser ska skapa en plats där de kan inspirera varandra och bilda nätverk i den så kallade globala rättviserörelsen. Forumet ska vara folkets motvikt till World Economic Forum, WEF, en årlig konferens i Schweiz där världens politiska och ekonomiska elit träffas under informella former för att diskutera aktuella frågor och strategier.

WSFs motto 'en annan värld är möjlig' blev snabbt ett slagord bland sociala rörelser och idén om sociala forum har slagit rot på lokal nivå (bland annat i Jakarta, Sydney, Moskva, Lima och Istanbul) så väl som på regional nivå (Amerika, Afrika, Asien och Europa). I Sverige har det hållits sociala forum i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala.

De första två europeiska sociala forumen, ESF, i Florens, 2002, och Paris, 2003, lockade tiotusentals deltagare och bjöd på hundratals seminarier, debatter, föreläsningar och workshops. De avslutades med stora demonstrationer för social rättvisa och mot nyliberalism och krig.

Tidigt i planeringen inför årets ESF blossade en konflikt upp mellan flera involverade grupper. Splittringar mellan grupper inom den globala rättviserörelsen har alltid funnits men dess djup blev väldigt konkret och synligt i London. Parallellt med ESF organiserades en alternativ samling forum under namnet Autonomous Spaces, AS (Autonoma områden). Dessa områden fanns på flera platser i London, främst på universitet, medan det officiella ESF mestadels hölls i den enorma konferenshallen Alexandra Palace.

Orsakerna till splittringen är många, men har framför allt med ESFs organiseringsprocess att göra. 'Det är främst i organiseringsprocessen som möjligheten att bygga nätverk och skapa internationell solidaritet finns. Denna process har varit så bristande att den har lett till skapandet av autonoma områden' uppger organisatörerna av AS.

Även grupper inom ESF har kritiserat organiseringsprocessen. En koalition av brittiska handels- och miljöorganisationer skrev i ett uttalande strax innan ESFs möte: 'Många brittiska organisationer är ivriga att medverka i ESF men har funnit det väldigt svårt att engagera sig på grund av bristen på transparens och insyn i processen'.

Babels, ett nätverk med tolkar, var en av ESFs viktigaste deltagande grupper. Fler än 500 tolkar hade en viktig funktion då de översatte 15 olika språk till åhörare från fler än 60 länder. I ett uttalande på sista dagen av ESF skriver Babels: 'Man har använt klassiska nyliberala metoder i organiseringen, ledningen och i serviceleveranserna vilket har lett till att forumet har varit totalt beroende av staten'. Babels beklagar också att ESF-ledningen inte försökte hjälpa de tolkar från Östeuropa, Mellanöstern och norra Afrika som vägrades inresevisum till Storbritanien.

I programmet till Autonomous Spaces finns en förklaring varför det har organiserats alternativ till ESF: 'Många grupper anser att auktoritära organisationer, det vill säga Socialist Workers Party, SWP och Greater London Authority, GLA, (staden London), kapade och dominerade processen och därmed bröt mot de demokratiska och deltagande principerna för sociala forum.'

Ledaren för GLA, Londons borgmästare Ken Livingstone, är medlem i Tony Blairs Labourparti. Flera röster var kritiska till att huvudsponsorn för ett forum mot imperialism och kapitalism är medlem i ett parti som för ett olagligt imperialistiskt krig med kapitalistiska motiv.

Det var inte den enda paradoxen. Att ha forumet i London, en av Europas dyraste städer som ligger i ett land med en oerhört restriktiv flyktingpolitik, exkluderar en majoritet av Europas befolkning som antingen inte har råd att åka till London eller inte kan få inresevisum i Storbritannien. Östeuropa var grovt underrepresenterat i alla diskussioner. Flera debatter saknade dessutom delegater och tolkar på grund av att de hade stoppats vid gränsen till Storbritannien.

En inträdesbiljett till ESF kostade 140-420 SEK och vid portarna möttes man av en säkerhetsvakt som kontrollerade om man hade det obligatoriska röda plastarmbandet. Maten som såldes på forumet var dyr och det fanns få vegetariska alternativ. Det fanns inget som var gratis, vattnet (förutom på toaletten) och dryckerna de sålde var från multinationella företag som Coca-cola, Budweiser och Carlsberg.

David Jones från Colombia Solidarity Campaign, CSC, satt vid en monter runt strax intill där läsk och öl serverades. CSC driver en kampanj för bojkott av Coca-cola. De anser att Coca-cola är medbrottslingar i mordet på åtta fackliga aktivister i Colombia som arbetade för att förbättra arbetsförhållanden på Coca-colas fabriker. Kampanjen har officiellt stöd från WSF.

- Det är oacceptabelt att multinationella företag som bryter mot mänskliga rättigheter tillåts profitera här på ESF, säger Jones.

Caitlyn Stephens är aktiv i nätverket Dissent som var med och organiserade Beyond ESF, ett av de autonoma områdena.

- Vi valde att jobba inom Beyond ESF för de gav oss mycket utrymme och autonomi i planeringen av våra aktiviteter. Beyond är dessutom mer orienterat för deltagande och workshops, medan ESF mest är politiker och experter som talar inför en stor mängd åhörare. Vi vill att alla ska känna sig som aktiva deltagare, inte som passiva lyssnare, säger hon.

Caitlyn var med och organiserade 'Day of Dissent' på Beyond ESF. Det var en dag fylld av föreläsningar om G8, gruppen med världens åtta rikaste länder, och workshops för protester och aktioner mot nästa G8-möte som hålls i Skottland i början på juli 2005. Hon var väldigt nöjd med sättet som Beyond ESF organiserades.

- De autonoma områdena visade att små grupper som varken har politiskt inflytande eller pengar kan organisera stora evenemang där allting är gratis, säger hon.

Allting på AS, inklusive maten och sovplatser, var gratis eller donationsbaserat.

- Det bevisar att vi inte behöver kompromissa med våra ideal, att vi faktiskt kan skapa en annan värld och inte bara diskutera den som de gör på ESF, säger hon.

Men Caitlyn ser även positiva saker med ESF. Hon tillbringade en dag på ESF då hon satt vid Dissents monter.

- Det var spännande och inspirerande att se en sådan enorm mängd människor som tror på social förändring. Att den sociala rättviserörelsen kan ha sådana här stora och populära evenemang är väldigt spännande.

Tigran Feiler, ordförande i Colombianätverket i Sverige, deltog i ESF främst för att knyta kontakter med andra organisationer.

- Det är viktigt för folk att träffa andra som arbetar med samma frågor. ESFs styrka är att det är en plats där man kan knyta kontakter och hitta likasinnade, säger han.

Feiler förvånades dock av att det var så mycket fokus på Sydamerika och Mellanöstern och så lite fokus på EU.

- ESF är en parallell aktiviststruktur till EU. Vi måste vara realistiska och försöka påverka dem som har makten i Europa i dag. Vad är vårt solidaritetsarbete med Palestina värt om vår regering samtidigt säljer vapen till Israel?

Tigran tycker också att det var för mycket fokus på vissa grupper som var med i ESF.

- Ibland känns det som en stor marknadsföring för olika grupper. Bygger man verkligen alternativ eller är det bara organisationer som marknadsför sig själva?

ESF avslutades med en massiv demonstration under parollen 'Stoppa kriget, nej till rasism, hejda privatiseringar: för ett Europa med fred och social rättvisa.' Upp mot 100 000 människor tågade genom Londons gator till Trafalgar Square där en rad talare fördömde Irak-kriget och lovordade ESF. Talarna var nästan alla vita, medelålders män från brittiska partier, inklusive en aktiv minister och två före detta ministrar från Labourpartiet.

Tumult bröt ut då en grupp aktivister försökte ta sig upp på scenen. De var kritiska mot talarna och tyckte att flera grupper skulle ges rätten att tala. Men de stoppades av funktionärer från Stop the War Coalition, StWC, antikrigsnätverket som var en av arrangörerna till demonstrationen och som likt ESF domineras av SWP och andra auktoritära socialistpartier.

Funktionärerna var snabba med att tillkalla polisen som grep minst 12 personer och misshandlade en aktivist så svårt att han fick hämtas av en ambulans.

De interna våldsamheterna vid slutet av ESF lämnar en bitter eftersmak. Att StWC väljer att vända sig till polisen i stället för att försöka lösa konflikten med andra aktivister säger mycket om var deras lojalitet ligger.

För inbitna antikrigsaktivister i England är detta inget nytt. StWC och SWP har anklagats för att ha tagit över lokala antikrigsgrupper och för att de har aktivt motverkat alla aktioner som inte härstammar från dem själva.

Om 'en annan värld är möjlig' så måste man skapa den, inte bara tala om den. Fenomenet med sociala forum är oerhört vitaliserande och viktigt för den sociala rättviserörelsens möjligheter att påverka den rådande världsordningen. Men det gäller att man gör idealen till verklighet och skapar hållbara utrymmen där de kan blomma.

Fakta: 

European Social Forum (ESF)
ESF är ett socialt forum med seminarier, debatter, föreläsningar, filmer och workshops

Forumet följer principerna som togs fram av World Social Forum, WSF, 2001

Tiotusentals människor från sociala rörelser, fackföreningar och politiska partier från hela världen deltar i och organiserar forumet

Första ESF var i Florence 2002 och andra var i
Paris 2003
Årets ESF var i London den 15-17 oktober
Nästa ESF ska vara i Aten, våren 2006

Huvudteman i år var: krig och fred; demokrati och grundläggande rättigheter; social rättvisa och solidaritet; globalisering och global rättvisa; mot rasism, diskriminering och extremhögern, för jämlikhet och mångfald; miljökriser och hållbar utveckling

Kända deltagare: John Pilger (journalist), Dr. Alieda Guevara (dotter till Ché Guevara), Gudrun Schyman (politiker), Jonathon Sapira (israelisk ordervägrare), José Bové (fransk bonde och miljöaktivist) och Ken Livingstone (Londons borgmästare, medlem i Labourpartiet)

Huvudsponsorer: Greater London Authority (staden London), The Guardian, Alexandra Palace och fackföreningarna GMB, T&G, Unison och RMT.

Cirka 300 organisationer stod bakom ESF, bland andra Amnesty International, Attac, Turkiska Kommunistpartiet, Englands lärarfack, Ung Vänster, Fältbiologerna, Muslim Association of Britain.

Mer info: www.fse-esf.org

Autonoma områden

Autonomous Spaces (Autonoma områden) anordnades parallellt med ESF. Det var 'En värld av autonomi, självorganisering, solidaritet och hållbarhet'. AS uttalade mål: 'Vi vill skapa ett öppet område för nätverk, utbyte, reflektion och aktion. Vi tycker att vårt sätt att organisera och agera ska reflektera våra politiska visioner - vi tror på självorganisering, mångfald, inkludering, direkt demokrati och konsensus.'

De olika autonoma områdena var: Beyond ESF, Life Despite Capitalism, Radical Theory Forum, Women"s Open Day, Urban Forum, Solidarity Village, rampART creative centre, Communications Rights & Tactical Media Production, mfl.

Mer info: www.altspaces.net

Beyond ESF

Konferens, direkt aktion, uppmärksammandet av självorganiserade motståndskulturer.

Huvudteman: autonomi och kamp; global migration och gränser; repression och social kontroll; arbetsmarknad

Deltagande grupper/nätverk: WOMBLES, Dissent, International Solidary Movement (ISM), No Borders, Planka.nu, Ingen människa är illegal, mfl.

Mer info: www.wombles.org.uk/auto

Life Despite Capitalism

Diskussioner och workshops om hur man kan skapa alternativ till kapitalismen i ett kapitalistiskt samhälle.

Deltagande grupper/nätverk: People"s Global Action, Globalisering Underifrån, Global Roots mfl.

Mer info: www.lifedespitecapitalism.org

Kommunikationsrättigheter

Föreläsningar och debatter om kommunikationsrättigheter, mediekoncentration, övervakning och intellektuell egendom. Workshops i taktisk medie- produktion och nätverkande av alternativ media.

Deltagande grupper/nätverk: Indymedia, GreenNet, Privacy International, World Association of Community Radio Broadcasters, mfl.

Mer info: www.efcr2004.net, www.indymedia.org.uk

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Merkel ohotad i tyska valet

Allt tyder på att Angela Merkels kristdemokrater vinna söndagens val. Frågan är om högerpopulisterna AfD blir största oppositionsparti.

Obamas arv

ANALYS: Det här har Barack Obama åstadkommit under sina åtta år vid makten.

© 2021 Fria Tidningen