Diesel från kryssningsfartyg hotar djuren i Antarktis | Fria Tidningen
  • *** Local Caption *** @bildtext: kommer 10 000 forskare och turister till Deception Island.
Fria.Nu

Diesel från kryssningsfartyg hotar djuren i Antarktis

Ett kryssningsfartyg släppte ut diesel vid Antarktis kust. Nu verkar den mesta dieseloljan vara borta. Men den är ändå farlig för djuren i det känsliga området, säger biologer.

Den 30 januari gick ett norskt fartyg på grund vid Deception Island vid Antarktis västra kust. Det var ett kryssnings-fartyg med 295 passagerare. Fartyget spillde ut 500–700 liter diesel. Det säger Hurtigruten Group, som äger fartyget.Forskare från Argentina och Spanien har undersökt vad som hände med bränslet. De säger att det kan ha avdunstat. De fann en del spår av diesel vid stranden, men inga allvarliga skador. Forskarna ska titta mer senare för att se om det blir skador som man inte ser genast.

Miljö-experter sa först att utsläppet kunde hota djuren i Antarktis. Men sedan fick de veta att fartyget hade släppt ut diesel, inte tung olja. Då var de inte så oroliga längre.Diesel är mindre farligt på vissa sätt, men på andra sätt är det farligare. Det säger Oscar Amín, biolog och expert på föroreningar vid Austral Centre for Scientific Research.– Det mesta av dieseln avdunstar. Men det som blir kvar är mycket giftigt. Det löser sig i vatten. Sjögräs, räkor, små fiskar och fåglar drabbas värst.Deception Island är en vulkan i form av en nästan sluten ring. Där finns många sorters djur. Både turister och forskare är mycket intresserade av ön, och därför är den särskilt skyddad.

Biologen Rubén Quintana arbetar på universitetet i Buenos Aires. I en studie från 2005 varnar han för att de stora kryssningsfartygen kan släppa ut bränsle i känsliga områden i Antarktis.Han skriver att det ekologiska systemet i Antarktis är mycket känsligt. Om det blir skadat, försvinner inte skadorna. De finns kvar.Han skriver att 10 000 besökare kommer till Deception Island varje år, och det kan vara farligt för djuren som lever där.Rubén Quintana skriver att man bör ha fler kontroller för att fartygen inte ska släppa ut bränsle i området.De argentinska forskarna som har undersökt den västra kusten vill att man ska förebygga utsläpp av bränsle från fartyg. De vill skriva in det i Antarkisavtalet från år 1961.Buenos Aires (IPS/Tierramérica)

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Lesbiska kräver lika rätt

Argentinska myndigheters vägran att låta ett lesbiskt par gifta sig har lett fram till ett rättsfall där homosexuella nu kräver samma rättigheter som heterosexuella.
- Vi kräver samma rättigheter som staten ger alla heterosexuella par och menar att vi annars utsätts för diskriminering, säger María Rachid.

Fria.Nu

Tortyrcentrum blir museum

När Argentina var en militärdiktatur blev människor torterade på en hemlig plats. Marinens mekanikerskola ESMA var i verkligheten ett hemskt tortyrcentrum. Nu ska det bli museum i huset.

Fria.Nu

Tortyrcentrum blir museum

Under den argentinska militärdiktaturen utgjorde marinens mekanikerskola ESMA landets mest ökända tortyrcenter. Nu har en koalition av människorättsgrupper fått överta lokalen och planen är att förvandla den hemliga tortyrcentralen till museum.

Fria.Nu

© 2022 Fria Tidningen