Politiken är problemet | Fria Tidningen
  • En pojke leker med en megafon under en manifestation mot regeringens lagförslag att ta bort NUT.
Göteborgs Fria

Politiken är problemet

- Det ska vara en mänsklig rättighet att söka asyl men Sverige lever inte upp till det i dag, sa Maria Wallström från nätverket Ingen människa är illegal under en manifestation mot regeringens lagförslag att slopa Ny ansökan om uppehållstillstånd, NUT.

Människorättsaktivister och asylsökande manifesterade förra helgen på Sagåsens flyktingförläggning i Göteborg mot regeringsförslaget om att ta bort rätten för asylsökande att söka uppehållstillstånd flera gånger.

- Det finns ingen rättssäkerhet i den svenska asylprocessen, sa Erik Helgeson från nätverket Ingen människa är illegal, i ett tal.

- 80 procent av de asylsökande får avslag och många tvingas gömma sig. Ju fler som tvingas gömma sig, desto fler utnyttjar ny ansökan.

Han menar att det är regeringens politik som har skapat situationen där tiotusentals människor tvingas gömma sig. Om NUT tas bort får dessa människor ingen ytterligare chans att komma in i samhället. De kommer att förbli 'illegala'.

Masoud Vatankhah flydde från Iran för 16 år sedan. När han kom hit gick det fort att få asyl. Asylprocessen fungerade mycket bättre då, anser han.

I dag är det en lång och krävande process att söka asyl i Sverige. Masoud Vatankhah tycker att det är fel att asylsökande får skulden för att deras barn mår dåligt under den långa asylprocessen.

- Politikerna säger att barnen lider eftersom de får vänta så länge på besked om asyl. De inser inte att det är deras politik som gör att barnen lider. I stället för att skylla på föräldrarna bör man ställa frågan 'varför är politiken på det här sättet?', säger Masoud Vatankhah.

Maria Wallström tycker att det är mycket som borde reformeras i den svenska asylprocessen.

- Utlänningsnämnden och Migrationsverket bör separeras. De måste använda legitimerade tolkar och det behövs advokater som är mer engagerade, säger hon.

Ett centralt problem är myndigheternas misstänksamhet:

- Framför allt måste Migrationsverket tro på människors historier. Det känns som att de inte ens lyssnar på folk, att misstro är deras grundinställning.

Manifestationen var en del av en kampanj mot regeringens lagförslag som fortsätter fram till den dag då riksdagen röstar om förslaget, den 12 maj.

Fakta: 

Ny ansökan om uppehållstillstånd, NUT
Efter ett avslag på ett överklagande till Utlänningsnämnden i ett avvisningsärende kan en asylsökande lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, om det har kommit fram nya omständigheter i ärendet.

Enligt nämnden kan en sådan ansökan bifallas om den söker behöver skydd eller 'en avvisning eller utvisning skulle strida mot humanitetens krav på det sätt som förutsätts i utlänningslagen'.

Många människorättsorganisationer har varnat för att avskaffandet av NUT kan leda till att självmorden bland asylsökande ökar och rättssäkerheten minskar.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen