Ge alla kvinnor rätt till säkerhet | Fria Tidningen

Debatt


Kvinnodagen

  • Vi vill att alla kvinnor ska ha rätt till ett liv i säkerhet tillsammans med dem som de älskar, skriver Elinor Ek och Tobias Lohse från Refugees Welcome. (Vänstra bilden är från en demonstration där Refugees Welcome var en av arrangörerna.)
Fria Tidningen

Ge alla kvinnor rätt till säkerhet

I dag, på internationella kvinnodagen, kräver vi att Sverige återinför permanenta uppehållstillstånd och låter familjer återförenas, skriver Elinor Ek och Tobias Lohse från Refugees Welcome Sverige.

65,6 miljoner människor befinner sig i dag på flykt. Det motsvarar ungefär hela Frankrikes befolkning. De flesta tar sig från krig och förföljelse till närliggande länder, där de tvingas leva i flyktingläger med brist på mänskliga rättigheter under obestämd tid. Det är inte en hållbar situation och särskilt utsatta är kvinnorna och barnen.

Enligt FN är hälften av alla flyktingar kvinnor. Kvinnor på flykt löper större risk för våld och övergrepp. Enligt statistik från Migrationsverket är 34 procent kvinnor av de asylsökande som kommer till Sverige och 32 procent är barn. Det är människor som tagit flyktvägen från länder som Syrien, Irak och Afghanistan. De berättelser som Refugees Welcome Sverige får ta del av är inhumana och fasansfulla. Allt på grund av att vi saknar säkra flyktvägar till Europa.

När kvinnorna väl kommit till Sverige, vårt fredliga och demokratiska land, så avstannar inte kampen, tvärtom. För kvinnorna väntas flera års handläggningstid, för vissa blir utgången ett utvisningsbesked. Oron över hur släkt och vänner har det i hemlandet finns närvarande varje dag, varje minut.

Istället för att visa solidaritet med dessa kvinnor har Sveriges riksdag och regering beslutat om tillfälliga uppehållstillstånd och en begränsad familjeåterförening. Enligt Läkare utan gränsers rapport Ett liv i limbo leder situationen i Sverige och oron inför framtiden till psykisk ohälsa. De tillfälliga uppehållstillstånden förlänger tiden med ovisshet och maktlöshet. Det försvårar för individer att utvecklas och etablera sig i det svenska samhället. Det finns alternativ, vi hade istället kunnat fokusera på att lära oss av nya kulturer, få nya kompetenser in i våra företag samt berika oss med fler vänner och nya familjemedlemmar.

”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”. Detta står skrivet i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den rätten kan Sverige inte som enskild nation begränsa.

I dag är det internationella kvinnodagen. En dag då vi uppmärksammar kvinnors kamp för lika rättigheter och deras utsatta situation över hela världen.

Refugees Welcome Sverige vill att alla kvinnor ska ha rätt till ett liv i säkerhet, tillsammans med dem som de älskar. I dag kräver vi därför att Sveriges riksdag och regering återinför permanenta uppehållstillstånd och låter familjer återförenas i Sverige i trygghet.

Refugees Welcome Sverige

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

"Dags att ta våldtäkter på allvar"

Dagens sexualbrottslag är inte förenlig med ett demokratiskt samhälle. Det behövs ett paradigmskifte vad gäller samhällets syn på sexualitet och kroppslig integritet, menar Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson, Feministiskt initiativ.

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria Tidningen