Eljättarna blåser oss mer och mer | Fria Tidningen

Debatt


Robin Zachari
  • Frys elnätsavgifterna hos elnätsjättarna, skriver Robin Zachari från Skiftet.
Fria Tidningen

Eljättarna blåser oss mer och mer

Efter avregleringen av elmarknaden har elbolagen lagt sig till med ockerpriser på elnätsavgifterna, skriver Robin Zachari, kanslichef på folkrörelsen Skiftet.

Sverige har en kraftigt avreglerad elmarknad där vi på många ställen runt om i landet har gått från att ha kommunala monopol till privata sådana. Resultatet? Det förväntade: Eljättar som gör allt för att höja din elnätsavgift.

Låt oss ta ett exempel: Norrköping och Linköping. Det är två städer av ungefär samma storlek, län och förutsättningar är lika vilket borde leda till att avgiften för elnätet är ungefär likadan. Om vi ska tro på marknadsfundamentalisterna borde kommunen med privat elnätsoperatör ha billigare nät.

I Linköping drivs elnätet av ett kommunalt bolag och avgiften är 66,04. I Norrköping drivs det av eljätten EON och avgiften är 98,78. Så mycket för den effektiva marknaden, vi kan istället framför oss se hur elnätsjättarnas skattkistor växer sig allt fetare.

Vinsterna för elnätsjättarna skjuter formligen i höjden och förra året var de på 36 miljarder. Faktum är att var tredje krona som låg på elnätsavgiftsräkningen gick till vinst för dessa bolag. Ökningen är brutal eftersom en dom i högsta förvaltningsdomstolen för ett par år sedan gav bolagen rätt att höja avgifterna efter eget godtycke.

Avgifterna för elnätet ökade förra året med i genomsnitt 7,5 procent, det kanske inte låter så mycket, men för en person med ansträngd ekonomi kan det bli ett svårt ekonomiskt bakslag. Särskilt när vi kan se att avgifterna på en femårsperiod har ökat med 25 procent.

Regeringen gav i december 2016 Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över regelverken och de ska presentera dessa den 23 oktober. Exakt vilka förslag som de kommer att komma med får vi se och vilka regeringen ställer sig bakom återstår också att se.

Oavsett vad regeringen bär med sig av utredningen kommer de att överösas av lobbyister som vill bevara de gigantiska vinsterna.

Därför har Skiftet-rörelsen ett upprop som tusentals svenskar har skrivit under. Budskapet är enkelt: frys elnätsavgifterna hos elnätsjättarna.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria Tidningen