Den vita käppen betyder frihet | Fria Tidningen

Debatt


Feministiskt initiativ Göteborg
  • För att öka friheten och möjliggöra för fler att röra sig ute i offentliga rum måste kännedomen om den vita käppen öka, skriver representanter från Fi.
Fria Tidningen

Den vita käppen betyder frihet

Vi måste ändra lagen för att bryta synskadades isolering. Det skriver Denise Cresso, Gudrun Tiberg och Stina Svensson från Feministiskt initiativ Göteborg inför Vita käppens dag den 15 oktober.

Den 15 oktober är det Vita käppens dag – en dag för att uppmärksamma det hjälpmedel som ger icke-seende och synskadade möjlighet att röra sig friare och säkrare ute i samhället. Den vita käppen är ett av de äldsta hjälpmedlen för personer med synnedsättning och en symbol för frihet – men friheten begränsas oavbrutet.

Endast sju av tio vuxna i Sverige känner till att den vita käppen används av personer med synnedsättning (källa: Novus, 2016). Den stora okunskapen gör att många inte tar extra hänsyn till dem som använder den vita käppen. I dag upplever var tredje person med grav synnedsättning att gatu- och trafikmiljön är så obehaglig och otrygg att de avstår från att gå ut på egen hand.

I Göteborg har det skett satsningar som underlättar för synskadade. Appen där man kan anmäla hinder i gatumiljön är en. De linjeutrop som hörs när en buss eller spårvagn närmar sig hållplatsen är en annan. Den senare satsningen gör det möjligt för icke-seende att skilja de olika linjerna åt utan att behöva gå fram till föraren i varje vagn eller buss och fråga. Men trots att det kan låta som en självklar – och ganska enkel – insats för att underlätta livet för personer med synnedsättning så stängdes utropen under en tid av efter klockan 20, då intillboende klagat på ljudet.

För att öka friheten och möjliggöra för fler att röra sig ute i offentliga rum måste kännedomen om den vita käppen öka. Dessutom måste det bli enklare att få hjälp att lära sig använda käppen.

När en blind eller synskadad person i dag vänder sig till kommunen för att få ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service, får de många gånger avslag på sin begäran för att de inte anses ha så stora svårigheter i vardagen. De erbjuds då istället ett beslut enligt socialtjänstlagen, SOL, vilket innebär att de inte är garanterade samma kvalitet i utförandet eller lika många timmar som om de hade omfattats av LSS.

Möjligheten att skaffa ledarhund måste också ökas. I dag finns det omkring 300 ledarhundar i Sverige, men behovet är betydligt större än så. Det tar för lång tid att få sin första hund och när en ledarhund går bort är det lång väntetid för att få en ny. Samtidigt hårdnar klimatet och förståelsen för ledarhundar i offentliga miljöer minskar. Ett ledarhundsekipage nekas ofta tillträde till affärer, restauranger och gym. Det gör att ledarhundsförare väljer att avstå från att besöka vissa platser, eller till och med lämnar sina hundar hemma, för att slippa negativa kommentarer eller att bli ifrågasatta.

Den 15 oktober är en dag att uppmärksamma. Som det ser ut nu så lever en grupp människor i husarrest för att de inte får de insatser som behövs för att bryta sin isolering.

Personer med synnedsättning måste:

• omfattas av LSS

• få rehabilitering för att lära sig ta sig fram

• få en ökad trygghet där samhället tar ansvar för att informera om den vita käppens och ledarhundarnas betydelse

Fakta: 

Denise Cresso och Gudrun Tiberg
Fi Funktionalitet, medlemsgrupp i Feministiskt initiativ

Stina Svensson
Gruppledare för Feministiskt initiativ Göteborg

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria Tidningen