Brobyggande radio | Fria Tidningen
  • The Bridge Radio besöker Maraboufabriken i Stockholm i höst för att göra radio och hålla i workshops.
Fria Tidningen

Brobyggande radio

Det danska Radioprojektet The Bridge Radio tar tillvara på migranters egna expertis kring att vara på flykt. I höst gästar de Sverige och Maraboufabriken i Stockholm för att hålla workshops och sända live-radio.

Trots att vi är en bit in på 2000-talet är det på en något burkig telefonlina jag pratar en stund med Nanna och Barly från The Bridge Radio. Ett radiokollektiv som arbetar med och för asylsökande, papperslösa och migranter som huvudmålgrupp. Med säte i Köpenhamn samlar de människor från hela världen.

– The Bridge Radio är ett kollektiv av migranter med olika bakgrunder: ekonomiska migranter, politiska migranter och så vidare. Vi försöker att skapa vår egen röst att tala med i kontrast till stora mediers röster om oss. Vi har något att säga, vi har något att visa folk. The Bridge Radio är vårt redskap för detta, säger Barly.

Han är själv flykting från Kongo medan hans kollektivkollega Nanna är född och uppvuxen i Danmark. De olika bakgrunderna inom kollektivet bidrar naturligtvis till mångfalden i berättelser, men är också viktig som självändamål.

– Vi kommer från olika bakgrunder och kulturer men vi sätter oss ner tillsammans och försöker kommunicera sinsemellan. Alla tar med sig sin kunskap till radion. När man lämnar sitt land leder det ofta till att man även måste lämna många saker bakom sig där. Men ens kunskap och erfarenhet har man alltid med sig och den vill vi dela med olika människor, säger Barly.

Nanna fortsätter:

– Historier om frågor som migration och asyl berättas väldigt sällan av personer med egen erfarenhet. Vi som grupp tycker att de verkliga experterna på detta område inte är politiker utan snarare personer som själva upplevt det. Inte ens forskare eller media vet mer än migranterna själva.

Varför man valt just radio som medium i en tid av rörlig bild har ett både enkelt och komplicerat svar. Ljud är gränsöverskridande och låter sig inte stoppas av barriärer och nationsgränser, menar Nanna och Barly.

– Radio är ett kraftfullt medium. Jag har jobbat mycket med film innan och även där behandlat frågan om flyktingar och migration. Men då var synlighet ett dilemma, det var svårare att anonymisera de medverkande. Ljud och röst är som en text till kroppen, på ett sätt mer personligt än film och rörlig bild. Men också mer anonymt. Det är ett tillgängligt medium för många att medverka i utan att känna sig rädda för att deras identiteter ska röjas, säger Nanna.

The Bridge Radio har funnits i drygt 1,5 år. På den tiden har de hunnit lära både sig själva och andra om hur man producerar radio, når ut och höjer sina röster mot ett orättvist system för asylsökande, migranter och papperslösa.

– Resan har hittills varit svår, men också väldigt intressant. Svår för att det är inte så enkelt att komma i kontakt med exempelvis asylsökande. När de kommer hit till Danmark känner de sig rädda inför att prata om sina erfarenheter. Även kommunikationen kan bli problematisk rent språkmässigt. Men det har också varit väldigt häftigt att möta och se människor från olika bakgrunder och länder förenas och skapa någonting starkt, säger Barly.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Det finns en omedvetenhet kring hedersvåld”

För 20 år sedan skrev Christina Wahldén den omvälvande boken Kort kjol, där en ung kvinna tampades med sviterna av att ha blivit våldtagen. Nu är författaren tillbaka med Falafelflickorna, en deckare om hedersproblematik riktad till barn.

Cinemafrica firar 20 år

Filmfestivalen Cinemafrica har efter 20 år etablerat sin status som tongivande inom det svenska kulturlandskapet.

Den svenska abortens historia

Abort i Sverige har inte alltid skett på kvinnans villkor. I sin nya bok Kvinnotrubbel kartlägger Lena Lennerhed den svenska abortens historia.

© 2021 Fria Tidningen