Aurora 17 är att närma sig Nato | Fria Tidningen

Debatt


Nätverket Stoppaaurora17.se
  • Krigsövningen Aurora 17 innebär att svenska och utländska Nato-ledda trupper övar på svensk mark inför ett eventuellt angrepp från en icke-namngiven främmande makt.
Fria Tidningen

Aurora 17 är att närma sig Nato

Just nu pågår militärövningen Aurora 17 på svensk mark. Ett uppenbart närmande till Nato trots svenska folkets ovilja, skriver representanter för ledningsgruppen för nätverket Stoppaaurora17.se.

Över 20 000 soldater genomför just nu den största militärövningen i Sverige sedan kalla kriget. Förutom svenska soldater deltar över tusen tungt beväpnade soldater från sju andra länder. Övningen som pågår i tre veckor kostar 583 miljoner kronor.

Vi vet att det i Sverige finns en kraftig opinion som är motståndare till att Sverige ska närma sig Nato. Bland annat visades det sig tydligt i den namninsamling mot värdlandsavtalet som förra året samlade över 40 000 namn.

Under hela tiden som vi och andra arbetat för att väcka opinion mot Aurora 17 och mot den svenska militaristiska Nato-anpassningen, har vi fått mothugg från anhängarna av dagens politik. Men de har inte velat diskutera sakfrågorna.

Istället har de dels hävdat att det inte är en Nato-övning och att vår kritik därför är felaktig. De har, anförda av försvarsminister Peter Hultqvist på DN Debatt 17 maj, utpekat alla motståndare till Aurora 17 som potentiella landsförrädare och Putin-lakejer.

Det är sant att det är en svensk övning. Men utländsk trupp är inbjuden för att öva värdlandsstöd. Och denna utländska trupp kommer nästan uteslutande från Nato-länder och till den allra största delen från USA.

Detta är första gången värdlandsavtalet med Nato praktiseras i större skala. Avtalet ger Nato rätt att stationera trupper i Sverige. Det innebär att Sverige knyts allt närmare krigsalliansen Nato. I texten för avtalet står att detta ”samförståndsavtal är avsett att överensstämma med Natos doktrin och principer”. I Natos militära doktrin ingår både konventionella vapen och kärnvapen.

Så att säga att Aurora 17 inte är en Nato-övning blir bara en lek med ord. Aurora 17 är det främsta uttrycket för den militaristiska politik som knyter Sverige allt närmare Nato. Det ökar inte fred och säkerhet, vare sig i vårt närområde eller för Sveriges befolkning.

Istället innebär det att vi väljer sida, vilken snarast ökar spänningen och utsätter oss för ökade risker. I övningen Aurora 17 kommer fienden från öster och istället för att vara en fredsövning som det ibland hävdas är det en maktdemonstration mot Ryssland och ökar den militära spänningen i och runt Sverige.

Så de som försöker framställa oss Nato-motståndare som potentiella säkerhetsrisker, är i själva verket de vars politik minskar säkerheten för oss alla.

De är också Nato-kramarna som är villiga att överlämna makten över vår säkerhetspolitik till Nato och därmed i praktiken till USA som ju är den obestridda ledaren i Nato. USA:s överbefälhavare heter Donald Trump. De som skäller oss för att vara Putin-lakejer vill i verkligheten göra Donald Trump till de facto ÖB i Sverige.

I lördags samlades 3500 personer här i Göteborg och demonstrerade under parollerna ”Nato ut ur Sverige”, ”Riv upp värdlandsavtalet” och ”Inga kärnvapen på svenska mark”. Vi som anordnade demonstrationen är ett nätverk av över 30 organisationer, exil-föreningar och politiska partier. Vi är långt ifrån överens om allt i politiken, men vi är förenade i vårt motstånd mot dagens Nato-anpassning.

Efter demonstrationen har det gjorts försök att splittra oss men vi kommer tillsammans fortsätta kampen mot den osäkerhetspolitik som förs i dag och som vi vet inte har folkligt stöd.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria Tidningen