Grönsaksräddningen kom av sig | Fria Tidningen
  • Sommaren 2015 lanserade Coop sin stora satsning Knasiga grönsaker. ”Det är ett steg mot minskat matsvinn”, sade Louise König, hållbarhetschef på Coop då. Men i praktiken har Coop bara kunnat leverera andra klassens grönsaker till butikerna ett fåtal gånger.
Landets Fria

Grönsaksräddningen kom av sig

Genom att sälja andra klassens grönsaker billigt skulle matbutikskedjan Coop bidra till ett minskat matsvinn. Men satsningen har gått på halvfart då det inte funnits tillräckligt med defekta grönsaker på marknaden.

För drygt två år sedan lanserade Coop en ny stor satsning för att minska matsvinnet. Den kallades Knasiga grönsaker och gick ut på att frukt och grönt med annorlunda former eller skönhetsfläckar skulle säljas billigare i butikerna runt om i landet. Men satsningen har kommit av sig, då det är svårt att få tag på tillräckligt med andrahandssorterade grönsaker för att leverera till butikerna.

Landets Fria Tidning har pratat med en handfull av det trettiotal butiker som är med i satsningen och ingen av dem har Knasiga grönsaker till försäljning just nu.

– Vi har inte fått någon leverans på säkert 7–8 månader, jag vet inte vart det har tagit vägen, säger Kitt Broberg, delansvarig för frukt- och gröntavdelningen på Coop Forum i Karlshamn.

Hon tycker att det är synd att det inte kommit några fler leveranser, då varorna var uppskattade av kunderna.

– Det är en väldigt bra grej och vi kunde sälja för vettiga priser. De var inte så fina att titta på men fullt ätbara och helt okej på alla sätt och vis.

Coop uppger att satsningen har legat nere under sommarmånaderna i väntan på att den svenska säsongen ska dra igång.

– Under våren har 28–30 butiker fått leveranser och de närmaste veckorna startar vi med nya leveranser inför hösten. Att det har varit ett uppehåll beror på att man valt att satsa främst på svenska grönsaker med fokus på rotfrukter, där skördetiden precis har börjat, skriver Erika Troeng som är samhälls- och hållbarhetskommunikatör på Coop i ett mejl.

Men enligt Louise König som är hållbarhetsansvarig på Coop har det varit svårare än beräknat att få in och distribuera de knasiga grönsakerna.

– Vi har inte kunnat utveckla satsningen mer än till de butiker som var med i satsningen från början, då vi inte fått tillräckligt med volym för att skicka ut till fler butiker.

Hon tror att det beror på att det har blivit allt mer populärt med defekta grönsaker på andra håll.

– Under de senaste åren när frågorna om matsvinn har uppmärksammats mycket har det blivit ett stort sug efter allt som är lokalt och gårdsnära.

Satsningen var i första hand ett sätt för Coop att uppmärksamma frågan om matsvinn i distributörsledet och hitta nya sätt att jobba med det, menar hon.

– Vi kommer att jobba vidare med ”knasiga produkter” inom frukt och grönt samt andra produkter. Satsningen har varit mycket uppskattad och skapat ringar på vattnet.

Frukt- och gröntgrossisten Everfresh som Coop lanserade Knasiga grönsaker i samarbete med vill inte kommentera hur mycket de levererar till projektet, utan hänvisar till Coop.

– När det gäller andra klassens grönsaker generellt är det odlarna som bestämmer vad som ska hända med dem, de skickas bland annat till industrin och till djuruppfödning, säger Jonas Jonasson på Everfresh.

Föreningen Sydgrönt representerar ett sextiotal grönsaksodlare i framför allt södra Sverige. De menar att runt 20 procent av det de odlar sorteras som klass 2 utifrån bland annat färg och form. Men att merparten aldrig tas upp ur marken.

– Kostnaderna för skörd, emballage och frakt är desamma som för klass 1, men vi får betydligt mindre betalt för klass 2. Det finns ingen marknad för den skörden i dag tyvärr, säger Lars Wall Persson, föreningens vd.

Han menar att när det gäller växthusproduktion kan det vara värt att ta vara på krokiga gurkor och bulliga tomater, men att de då framför allt säljs till torghandlare. Konstigt formad frukt kan säljas till musterier.

– Ju värdefullare en produkt är desto större möjligheter finns det att handla med klass 2. Men när det gäller till exempel vitkål som säljs billigt även när det är i bästa skick är det inte värt kostnaderna för att putsa upp och sälja klass 2.

Louise Köning, kan det ses som en felbedömning att hårdlansera en satsning på knasiga grönsaker om det inte finns tillräckligt med varor att leverera till butikerna?

– Nej. När vi på Coop började satsa på ekologiskt fanns också en startsträcka för satsningen, det får man räkna med när man går i bräschen. Vi har fått upp diskussionen internt och externt kring hur vi måste adressera hela livsmedelskedjan när det gäller matsvinn. Det har även resulterat i utveckling av andra produkter med fokus på att ta tillvara matsvinn i produktionsledet.

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria Tidningen