Eko kan bli svårare med nya EU-regler | Fria Tidningen
  • En ny EU-förordning ska förenkla omställningen till ekojordbruk men kritiker menar att den istället gör det mer krångligt.
  • Anders Lunneryd på Ekologiska Lantbrukarna menar att de nya EU-reglerna slår hårt mot småjordbrukare i fattiga länder.
Fria Tidningen

Eko kan bli svårare med nya EU-regler

Nya regler ska gälla för ekologiskt jordbruk inom EU. Men kritiker menar att de tagits fram på ett odemokratiskt sätt och är tveksamma till om de nya riktlinjerna kan få fler lantbrukare att gå över till ekologiskt.

Efter mer än tre års förhandlingar är en ny EU-förordning om ekologisk produktion på plats. Enligt EU-rådet innehåller den förenklade regler som ska göra det lättare för lantbrukare att bedriva ekologiskt jordbruk.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är positiv till den nya överenskommelsen.

– Sverige har jobbat hårt med den här frågan i flera år och flera av de för oss viktiga produktionsundantagen finns kvar. Undantagen är nödvändiga för att svenska lantbrukare ska kunna fortsätta bedriva ekologiskt jordbruk, säger han i ett uttalande.

Eva Hagström, sakkunnig inom jordbruksfrågor på Naturskyddsföreningen, säger att hon hellre hade sett att den svenska regeringen röstade nej till förordningen.

– Det finns redan en relativt ny EU-förordning som är ganska krånglig. Det vore bättre att jobba vidare utifrån den, säger hon.

Men framför allt är hon kritisk till förhandlingsprocessen, som hon menar har hållits bakom lyckta dörrar.

– Det är ett bra exempel på hur EU fungerar när det gäller demokratiska förslag. Det finns lite insyn och möjlighet till påverkan, säger Eva Hagström.

Det håller Anders Lunneryd, ordförande för intresseföreningen Ekologiska Lantbrukare, med om.

– Man har drivit den här processen utan att lyssna på oss som arbetar med den här verksamheten, säger han.

Han ifrågasätter flera av de förslag som nu ser ut att bli verklighet i samband med den nya förordningen.

I ett uttalande säger Sven-Erik Bucht att den bland annat ska säkerställa att vi i Sverige får fortsat tillgång till ekologiska produkter som inte kan produceras här. Men Anders Lunneryd menar att det kommer att ske på bekostnad av småjordbrukare i fattiga länder. Enligt honom får de svårare att exportera sina ekologiska produkter till EU, eftersom de ska omfattas av samma krav som de europeiska lantbrukarna.

– Den ekologiska rörelsen är en solidaritetsrörelse som sträcker sig över jordklotet, men det här kommer stänga ute bönder i tredje världen, säger Anders Lunneryd.

En annan förändring som han är kritisk till är att ekologisk certifiering inte längre ska baseras på hur produktionsprocessen ser ut, utan på gränsvärden för giftiga ämnen. Han menar att dagens system har visat sig pålitligt vid stickprovskontroller och gör det lättare för ekologiska lantbrukare att veta vad som gäller. Men med ett gränsvärdessystem blir läget mer osäkert, tror han.

Anders Lunneryd hoppas att ekologiska lantbrukare ska få större möjlighet att påverka detaljerna i förordningen framöver. Annars tror han att det finns en risk för att det ekologiska jordbruket inte fortsätter att utvecklas.

– Det här kan leda till en byråkrati som blir helt extrem. Vem ska ta risken att ställa om i fall ingen kan ta sig igenom systemet?

Rekommenderade artiklar

”Socialen måste hjälpa till”

Flera straffnivåer för ungdomar är bra, tycker Hasan som nyligen kommit ut från sluten ungdomsvård. Men då måste även socialtjänsten finnas där, säger han.

Ungdomsstraffen kan bli fler

Regeringen vill införa två nya typer av straff för ungdomar. Men fler straff kommer varken hjälpa ungdomarna eller påverka brottsstatistiken, anser experter.

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

© 2020 Fria Tidningen