Parallella arrangemang växer i Bokmässans skugga | Fria Tidningen
  • Bokmässan i Göteborg är Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen. Mässan har sedan 2016 tillåtit högerextrema tidskriften Nya Tider att ställa ut.
Fria Tidningen

Parallella arrangemang växer i Bokmässans skugga

I och med Bokmässans beslut att även i år tillåta högerextrema Nya Tiders medverkan har många fått nog. Nu planeras flera andra litteraturarrangemang i Göteborg parallellt med mässan.– Vi vill inte vara en del av normaliseringen av högerextremismen, säger en av arrangörerna Sofia Gräsberg.

Det har knappast gått någon förbi att landets största litteraturmässa, Bokmässan i Göteborg, även i år har gett fri lejd till högerextremismen. Nazianstrukna tidskriften Nya Tider får i år, som i fjol, ställa ut en monter på mässan och sprida sitt budskap bland dess besökare. I ljuset av detta har alternativa arrangemang börjat gro. Dels som motreaktion och dels för att erbjuda en annan arena för litteratur.

Spindeln i nätet för ett av sidorrangemangen är Göteborgs Litteraturhus, en ideell förening som verkar för litterär bildning i Göteborg. Verksamhetsledare Sofia Gräsberg vänder sig dock mot begreppet ”alternativ bokmässa”.

– Det är en etikett som har uppstått i medierna och som vi vill undvika. Vi har från början kallat vårt arrangemang för ”bredvidliggande litterär scen” just för att vi tycker att begreppet ”alternativ” är problematiskt. Vi är dessutom ingen mässa som så, vi kommer inte att sälja böcker i stor utsträckning utan vi satsar på litterär scen, säger hon.

I samband med sidoarrangemanget sätter även tidskriften Glänta, som är medlemmar i Göteborgs Litteraturhus, upp ett program. Just nu pågår ett febrilt planeringsarbete och det ser ut att bli hela åtta parallella scener med programpunkter på Världskulturmuseet, som ligger ett stenkast från den officiella mässan.

– Vi planerade ett litet program redan innan författaruppropet, där ett stort antal författare och kulturarbetare tog avstånd från Bokmässan, men i och med det så förändrades allting. En fantastisk energi tillkom, det fullkomligen väller in förslag och roliga idéer, säger Sofia Gräsberg

Linn Hansén, redaktör på tidskriften Glänta, menar att de vill erbjuda en öppen arena för samtal kring antirasistiska och antifascistiska strategier, som har aktualiserats i och med Bokmässans agerande.

– Det är ett brett och antifascistiskt rum där alla som vill göra något utanför Bokmässan är välkomna. Alternativa bokmässor har funnits sedan tidigare; små förlagsmässor runtom i landet och Radikal bokmässa, som arrangeras av Syndikalistiskt Forum samtidigt som Bokmässan. Tanken med vårt arrangemang är inte att skapa ett alternativt rum, utan att skapa ett inkluderande rum. Öppet för de som inte vill delta på Bokmässan på grund av deras beslut kring vilka som bereds plats där.

Linn Hansén ser behovet av att skapa och diskutera antifascistiska strategier som inte bara nödvändigt, utan kritiskt i en tid som präglas av gryende fascism.

– Vi tror på att samla alla som tycker att det är ett akut problem att kulturverksamhet är platser av intresse för fascistiska krafter. Just nu handlar det om Bokmässan, som har blivit ett slagfält för detta. I större mening handlar det dock också om ett Europa där allt fler parlament intas av högerextremister. Samt om situationen i Sverige där vi vet att Sverigedemokraterna är intresserade av att få mer inflytande över kulturpolitiken.

Frågan om yttrandefrihet har blivit central för debatten kring Bokmässan och Nya Tiders närvaro. Där Nya Tider yrkar på yttrandefriheten som ett frikort för dem att medverka framhåller Sofia Gräsberg att frågan har fler dimensioner än så.

– Det handlar inte bara om yttrandefrihet utan även om våld. Att vara lojal med någon som uttrycker sina erfarenheter av högerextremt våld. Det handlar om ord, yttranden och gränsen mot våld. Vad är åsikt och vad är våld? Kan man ha en åsikt som är nazistisk utan att den också är våldsam? Vi vill inte vara en del av normaliseringsprocessen, vi vill inte vara i samma rum.

– Det handlar också om Bokmässans besökare som inte känner sig trygga med att gå dit. Vi ger även dem ett alternativ till att stanna hemma.

Sofia Gräsberg menar att samhället förändrats drastiskt under förhållandevis kort tid.

– Det som händer nu hade inte kunnat ske för två år sedan. Vi hade aldrig lagt ett program samtidigt som Bokmässan då. Men nu gäller det att sluta låta normaliseringen fortgå. Att säga stopp. När i historien har det visat sig vara en god idé att ge högerextremister mer utrymme? Har det någonsin lett till ett mer demokratiskt samhälle?

Journalisten och författaren Lisa Bjurwald initierade i höstas ett upprop som nu har över 2 000 underskrifter.

Uppropet har signerats av författare, skribenter samt medie- och kulturarbetare som tar avstånd från Bokmässan så länge Nya Tider är välkomna. Bjurwald, som nyligen tillträdde som chefredaktör för tidskriften Författaren, ser positivt på arrangemangen som uppkommit i debattens kölvatten och ska själv medverka.

– Det kommer att bli allt ifrån releasefest till debatter och samtal. Temat för Författarens då aktuella nummer kommer att vara ”Författare som aktivist”, säger Lisa Bjurwald.

En som har signerat Bjurwalds författarupprop är bibliotekarien och författaren Alice Kassius Eggers. Enligt henne är det viktigt att lyfta fram den ekonomiska aspekten av Bokmässan och belysa att mässan i första hand handlar om kommers.

– Oavsett vad jag själv tycker om saken så lever vi i ett samhälle där vi räknar med att marknadsekonomiska krafter ska sköta mycket av politiken. Till exempel ska vi handla ekologiskt, då kommer bönderna att tjäna mer på det och producera mer ekologiskt.

– Detta är en bild av hur man gör politik på ett korrekt sätt i dagens Sverige. Då är det är inte så komplicerat för mig. Precis om jag väljer att inte köpa produkter som inte är rättvisemärkta, väljer jag att inte köpa produkten Bokmässan när de tillåter fascister att ställa ut.

Alice Kassius Eggers kan dock tänka sig att delta på sidoarrangemangen.

– Det händer väldigt mycket roligt i Göteborg under tiden för Bokmässan. Det känns viktigt att det inte blir en intern zon, utan att det blir öppet, brett och inkluderande. Inte bara en liten grupp som arrangerar någonting för varandra. De har en ambition att ingen ska behöva känna sig rädd i deras rum, och det tycker jag är en mycket bättre ambition än Bokmässans.

Rekommenderade artiklar

”Det finns en omedvetenhet kring hedersvåld”

För 20 år sedan skrev Christina Wahldén den omvälvande boken Kort kjol, där en ung kvinna tampades med sviterna av att ha blivit våldtagen. Nu är författaren tillbaka med Falafelflickorna, en deckare om hedersproblematik riktad till barn.

Cinemafrica firar 20 år

Filmfestivalen Cinemafrica har efter 20 år etablerat sin status som tongivande inom det svenska kulturlandskapet.

Den svenska abortens historia

Abort i Sverige har inte alltid skett på kvinnans villkor. I sin nya bok Kvinnotrubbel kartlägger Lena Lennerhed den svenska abortens historia.

© 2021 Fria Tidningen