Miljökrav för vattenkraft kan skärpas | Fria Tidningen
  • Porjus kraftverk i Stora Luleälv – ett av Sveriges 2 200 vattenkraftverk.
Fria Tidningen

Miljökrav för vattenkraft kan skärpas

Regeringen ska ta fram ett förslag på ändrade regler för vattenkraft. ”Det blir ett framsteg för miljön. Det kan inte bli sämre än hur det ser ut i dag”, säger Christer Borg, ordförande för organisationen Älvräddarna.

Lagstiftningen för vattenverksamheter ska förändras. Vilka nya regler som kommer att införas är ännu oklart, men organisationen Älvräddarna har stora förhoppningar om att det ska innebära förbättringar för miljön.

Enligt Christer Borg är vattenkraft den förnybara energikälla som har störst påverkan på biologisk mångfald. Forsar och strömsträckor beskriver han som ”ekologiska motorer”, som bidrar till att skapa mångfald i svenska vattendrag.

– När man bygger dammar förändras forsarna från att vara virvlande och syresatta till att bli stilla. Organismernas habitat försvinner i och med att vattnet värms upp och botten sedimenteras, säger han.

Christer Borg menar att de flesta dammar som finns i Sverige är onödiga. En del har byggts för flottning och används inte längre, medan andra utgör en del av småskaliga vattenkraftverk. Energin de skapar är så liten att den inte uppväger miljöpåverkan, säger han.

Han hoppas att det kommande lagförslaget ska innebära att miljöeffekter från vattenkraftverk tolkas enligt miljöbalken istället för 1918 års vattenlag, som han säger är allra vanligast nu.

– Det är stor skillnad på hur man ser på miljöskydd nu jämfört med för hundra år sedan, säger han.

Han vill också att det ska ske en nyprövning av de verksamheter som finns. I dag är det myndigheter som betalar och samlar in underlag för omprövning av verksamheter, men Christer Borg menar att det borde vara företagens eget ansvar.

– Företagen själva, inte staten, borde stå för de åtgärder som behövs för att göra sina verksamheter mindre miljöfarliga.

Fakta: 

Vattenkraft i Sverige

Det finns cirka 2 200 vattenkraftverk i Sverige.

80 procent av alla strömmande vatten är utbyggda med vattenkraft. Strömmande vatten har blivit en av världens mest hotade biotoper.

Endast tre procent av all vattenkraft i Sverige har moderna tillstånd enligt miljöbalken.

Älvräddarna kämpar mot ny utbyggnad av vattenkraft och för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas. Samarbetar med Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna.

Ordförande Christer Borg satt med i Vattenverksamhetsutredningen som dåvarande miljöminister Lena Ek tillsatte 2012 och vars uppdrag var att ta fram förslag på nya regler och en reformerad miljöbalk kring vattenverksamheter. Nu aviserar regeringen en proposition till sommaren 2017.

Källa: Älvräddarna

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

© 2020 Fria Tidningen