Sluta tysta facken! | Fria Tidningen

Debatt


Stöd4an
  • Om APM Terminals fortsätter att köra över fackliga fri- och rättigheter kommer det snart inte finnas något fackförbund kvar på arbetsplatsen som kan stödja hamnarbetarna
Fria Tidningen

Sluta tysta facken!

APM Terminaler har som målsättning att knäcka den fackliga verksamheten bland hamnarbetarna i Göteborgs containerterminal. Hamnarbetarförbundets stödgrupp i Stockholm solidariserar sig med arbetarnas krav på fackliga rättigheter, skriver Micke Nordin från Stöd4an.

På containerterminalen i Göteborgs hamn pågår sedan cirka ett och ett halvt år en allt mer intensiv konflikt mellan facken och Maersk-ägda APM Terminals som tog över driften när hamnen privatiserades 2011. Företaget missköter grundläggande personalfrågor och hanterar till exempel inte ledighetsansökningar i tid. De vill också ersätta fast anställd personal med osäkert anställd timpersonal och har varslat 24 fast anställda om uppsägning. APMT och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar vägrar envetet att förhandla med arbetarna om situationen vilket tvingat hamnarbetarna till stridsåtgärder. I stället för att sköta en professionell verksamhet tycks företaget ha riktat in sig på att knäcka all facklig verksamhet på terminalen.

I maj förra året rapporterade Sveriges Radio, P4 Göteborg, om hur tjänstemannafacket Unionen fått lägga ned sin klubb i hamnen och hur förhandlingar för tjänstemännen numera får lov att skötas genom ombudsmän.

Kvar i hamnen finns nu två fackförbund, Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet verkar stå näst i tur för företagets antifackliga kampanj. Unionenklubben kunde företaget komma åt genom att helt enkelt köra över dem med buffelmetoder. Den strategin har inte fungerat på Hamnarbetarförbundet som istället satt hårt mot hårt genom att försvara sina fackliga rättigheter med mindre punktstrejker, övertidsblockader och nyanställningsblockader.

Hamnarbetarförbundet organiserar 85% av arbetarna på terminalen och har en betydande demokratisk förankring bland hamnarbetarna, vilket gör det svårt för företaget att manövrera ut dem. APMT och Sveriges Hamnar har därför bytt strategi, nu heter det att de inte behöver förhandla med Hamnarbetarförbundet eftersom kollektivavtalet i hamnen är tecknat med Transport. De har även börjat lobba hos regeringen för att kringskära de fackliga fri- och rättigheterna för fackförbund utan kollektivavtal. Detta är förstås helt oacceptabelt och det är skrämmande att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson verkar ta Sveriges Hamnar och Svenskt näringsliv på allvar när de vill förhindra fackförbund att företräda sina medlemmar på det sätt som den svenska modellen hittills garanterat. I stället för att utreda Hamnarbetarförbundets helt lagliga stridsåtgärder borde Ylva Johansson utreda arbetsgivarsidans antifackliga metoder.

Transport har också vittnat om hur det har blivit svårare med fackligt arbete i hamnen och det är ingen tvekan om att Transport står på tur om APMT lyckas knäcka Hamnarbetarförbundet. Transport som bara företräder 15% av arbetarna i hamnen har förstås ingen chans om det mycket större Hamnarbetarförbundet tvingas ned på knä, alldeles oaktat om man har ett kollektivavtal eller inte.

Hamnarbetarförbundet ställer sex krav som alla rimligen borde kunna ställa sig bakom:

Garantera fackliga fri- och rättigheter

Respektera rätten till våra jobb

Hedra ingångna överenskommelser

Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet

Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet

Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet

Detta är inga orimliga krav och varje seriös arbetsgivare borde med lätthet kunna uppfylla dem. APMT sköter endast en av tre terminaler i Göteborgs hamn och där finns inga motsvarande problem. Nu är det dags för alla som är intresserade av facklig verksamhet i Sverige att välja sida. Ska arbetsgivarna tillåtas tysta facken? Jag tycker inte det.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2018 Fria Tidningen