”Regeringen förhalar en ny vapenexportlag” | Fria Tidningen
  • ”Vi vill stärka kontrollen genom att på plats inventera de vapen man har sålt till ett visst land, något som mig veterligen inte görs i dag”, säger Allan Widman (L), försvarsutskottets ordförande.
  • "Det tog bara några månader att ta fram en ny asyllagstiftning ...men när det gäller vapenexport finns det sniglar som rör sig snabbare än regeringen," säger Hans Linde, Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson.
Fria Tidningen

”Regeringen förhalar en ny vapenexportlag”

Att granatgeväret Carl-Gustaf hamnat i händerna på Al-Shabaab är inte förvånande, menar Hans Linde (V). ”Risken att svenska vapen hamnar hos terrorister är en realitet med nuvarande lagstiftning. Men det finns starka krafter som inte vill se en lagskärpning,” säger han.

Nästan ett och ett halvt år har gått sedan den regeringstillsatta Krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex, presenterade sitt förslag till en skärpt lag för export av krigsmateriel.

Kommittén föreslog bland annat ett nytt demokratikriterium för att förhindra vapenförsäljning till stater med stora demokratiska brister och ett skärpt regelverk kring följdleveranser och efterkontroll av exporterad krigsmateriel, bland annat genom fysiska kontroller i mottagarländerna.

– Vi vill stärka kontrollen genom att på plats inventera de vapen man har sålt till ett visst land, något som mig veterligen inte görs i dag, säger Allan Widman (L), försvarsutskottets ordförande och tidigare Kex-ledamot.

Att helt säkerställa att svenska vapen inte hamnar hos tredje part kräver en avveckling av all vapenexport, poängterar Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde.

– Vi vet till exempel att Daesh (IS) genom erövringar har kommit över vapen från bland annat flera EU-länder. Men genom en skarpare lagstiftning med hårdare slutanvändarintyg och nya regler för följdleveranser kan vi minimera riskerna, och så långt möjligt reglera vem som ska ha tillgång till svenska vapen. Just nu är det viktigaste att stoppa leveranser till diktaturer som Saudiarabien.

Enligt Kex-utredningens förslag skulle den nya lagen träda i kraft i april 2016. Men regeringens proposition till riksdagen dröjer.

– Regeringen förhalar medvetet en ny lag. Hade viljan funnits hade vi kunnat ha en ny lag redan vid årsskiftet. Det tog bara några månader att ta fram en ny asyllagstiftning som får långtgående konsekvenser för tusentals människor. Men när det gäller vapenexport finns det sniglar som rör sig snabbare än regeringen, säger Hans Linde.

Att lagstiftningen drar ut på tiden är olyckligt, menar Allan Widman.

– Risken är att vi levererar eller ingår avtal om leverans av vapen till länder som vi senare kommer att ångra.

Enligt Hans Linde finns tunga motståndare till en striktare lagstiftning såväl inom näringslivet som i kommunerna och på högsta politiska nivå.

– Det finns starka signaler om oenighet inom regeringen. Delar av socialdemokratin vill inte ha en reglering, utan urholka lagförslaget så mycket som möjligt. Vapenindustrin bedriver ett starkt lobbyarbete, och svenska kommuner med en stor krigsmaterielproduktion, som Karlskoga och Örnsköldsvik, lobbar internt för att behålla jobben på orten.

I den nya lagens frånvaro fortsätter Sverige att exportera vapen till världens diktaturer. I somras godkände Inspektionen för strategiska produkter, ISP, försäljning av Saabs luftradarsystem Globaleye till Förenade Arabemiraten. Systemet har i sin tidigare version Erieye, som i dag används i saudiledda krigsinsatser i det pågående inbördeskriget i Jemen, sålts till länder som Saudiarabien och Pakistan – affärer som sannolikt hade stoppats om den nya lagen varit på plats, säger Allan Widman.

– Vi föreslog en ändring från ”grova och systematiska” till ”allvarliga” kränkningar av mänskliga rättigheter för att förhindra vapenexport till icke-demokratiska länder. Med den skärpningen genomförd bör vi inte längre tillåta export till Saudiarabien.

Först till våren 2017 väntas regeringen lägga fram sin proposition om en ny vapenexportlag. Allan Widman menar att dröjsmålet beror på frågans politiska känslighet.

– Redan när vi arbetade med Kex-utredningen kom den att förlängas och därmed hållas borta från valrörelsen 2014. Och sedan vi lade fram lagförslaget har den nuvarande regeringen inte agerat. Det vittnar om att detta är en synnerligen känslig fråga för socialdemokrater och moderater, som båda är partier med en lång tradition av en rätt liberal exportpolitik för försvarsmateriel.

Hans Linde befarar att det ännu är långt till en klubbad lag.

– Jag är tyvärr övertygad om att vi inte kommer att ha en ny lag förrän 2018. Och allt tyder på att den kommer att vara ganska urvattnad.

Fria Tidningen har sökt justitieminister Morgan Johansson (S), som ansvarar för svensk vapenexport, men han väljer att inte kommentera ärendet.

Fakta: 

Kex-utredningen

2011 beslutade riksdagen om en skärpa lagen för att förhindra att vapen säljs till diktaturer.

År 2012 tillsatte regeringen Krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex, med uppgift att lägga fram ett förslag till en ny lag. Efter flera förseningar presenterades Kex-utredningen i juni 2015 och föreslog bland annat ett skärpt demokratikriterium.

Kritiker menade att lagförslagets formuleringar var för svaga och öppnade för kryphål och möjligheter till undantag om mänskliga rättigheter krockar med försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Regeringen väntas lägga fram en proposition om skärpt lagstiftning för riksdagen under våren 2017.

Läs även Svenska vapen i händerna på Al-Shabaab

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny rapport kritiserar vapenexport

EU:s regler för vapenexport måste skärpas. Det slås fast i Lessons from MENA, en rapport framtagen av forskare och ett tjugotal organisationer i Europa. Rapporten handlar om kontroll av vapenhandeln och avslöjar att flera EU-länder, även Sverige, har varit med och beväpnat stater i den så kallade MENA-regionen, Nordafrika och Mellanöstern. Europeiska vapenföretag ska bland annat ha leverat pansarvärnsvapen och helikoptrar till Libyen och Gaddafiregimen efter 2004 och Saudiarabien tillhör en av de större mottagarna av europeiskt krigsmateriel, däribland från Sverige.

© 2022 Fria Tidningen