Det handlar visst om ekonomin, dumbom | Fria Tidningen
Per Björklund

Inledare


Valet i USA

  • Trumps väljare är missnöjda med det mesta, men tror fortfarande på den amerikanska drömmen.
Fria Tidningen

Det handlar visst om ekonomin, dumbom

Per Björklund: Trumps väljare är offer för den amerikanska drömmen.

Den som följt debatten efter presidentvalet i USA har antagligen hört det till leda: Donald Trumps seger visar att högerpopulismens framgångar inte har med ekonomi och sociala orättvisor att göra. Hans väljare tillhör ju inte samhällets fattigaste eller ”globaliseringens offer”, utan utmärks främst av att vara vita män med negativ syn på invandring.

Argumentet förs fram av högerdebattörer som menar att vi nu måste ”ta människors oro för invandringen på allvar”.

Men även vänsterdebattörer har ställt sig bakom analysen. På Aftonbladets socialdemokratiska ledarsida till exempel både Fredrik Virtanen och Katrine Marçal anslutit sig till temat.

Enligt Virtanen är främlingsfientlighet ”alltid, överallt, den gemensamma nämnaren för högerradikal framgång”. Därför ska vi inte ”dadda” med Trumps väljare eller försöka förstå dem, utan istället lyssna på alla andra – de som inte är rasister. Katrine Marçal påpekar i sin tur att det inte finns något samband med inkomst och stöd för Trump. Däremot finns ett samband med värderingar: om du tycker att det är viktigare att dina barn är väluppfostrade än medkännande är du mer benägen att rösta på Trump.

Men både Marçal och Virtanen bortser från fakta som talar mot deras tes. Enligt Virtanen ser 64 procent av Trumps väljare invandring som den främsta valfrågan. Men i sin iver att bekräfta sin tes verkar det som att han läst diagrammet i New York Times vallokalsundersökning bakvänt. I själva verket röstade 64 procent på Trump bland de väljare som ansåg att invandring var den viktigaste frågan, vilket är långtifrån samma sak.

En vallokalsundersökning från AP visar att det endast var 17 procent av Trumps väljare som tyckte att invandring var den viktigaste frågan.

Och ekonomin var faktiskt en ännu större vattendelare mellan lägren: Bland de med mörkast syn på USA:s ekonomi röstade hela 79 procent på Trump. Den undersökning av statsvetaren Eric Kaufmann som Marçal hänvisar till bekräftar också att ekonomin är den viktigaste frågan bland Trump-sympatisörer (29 procent) medan invandringen kommer på andra plats (25 procent).

För vänstern borde det vara självklart att människor påverkas av mer än den egna plånboken. Enligt en massiv Gallup-undersökning av 87 000 väljare är stödet för Trump störst i områden med hög andel socialbidragstagare, kortare medellivslängd, större ohälsa, och små inkomster från kapital. Trump är särskilt populär i områden med låg social rörlighet, där barn födda på 80-talet kämpar för att ens uppnå samma ekonomiska position som sina föräldrar. Intressant nog är stödet för Trump också större bland vita som bor i helvita områden, än bland vita som bor i områden med många invandrare.

Även när Pew-institutet undersökte väljarattityder under primärvalet stack Trump-sympatisörerna ut rejält. De var mest missnöjda med sin egen ekonomiska ställning av samtliga kandidaters väljare, oavsett parti. Hela 61 procent anser att det ekonomiska systemet orättvist gynnar mäktiga intressen, jämfört med 45-51 procent bland de som föredrog andra republikanska kandidater. Avsevärt fler Trumpväljare ansåg också att företagens vinster är oskäligt stora, att den amerikanska ekonomin går dåligt, att det är svårt att hitta jobb där de bor, och att de personligen lidit skada av frihandelsavtal.

De som hävdar att ekonomi är irrelevant för Trumps valseger har uppenbarligen helt åt helskotta fel. Det innebär inte att värderingar saknar betydelse. Tvärtom. Hur vi ger utlopp för frustration över ekonomiska förhållanden beror ju på hur vi förstår vår egen situation. Här finns en intressant skillnad mellan de som flydde från mittenkandidaterna i primärvalet: 71 procent av Trumps anhängare anser att de flesta kan lyckas med hjälp av hårt arbete, medan 57 procent av socialisten Bernie Sanders anhängare tvärtom anser att hårt arbete inte garanterar framgång.

Det är kanske inte så konstigt att Trumps kärnväljare är förbannade. De är missnöjda med det mesta, men tror fortfarande på den amerikanska drömmen. De arbetar hårt men är inte så framgångsrika som de förtjänar. Alltså måste felet vara någon annans: det korrupta etablissemanget, positivt särbehandlade kvinnor och minoriteter, invandrarna.

Ett sådant syndabockstänk har lättast att slå rot när det saknas ett trovärdigt progressivt alternativ som erbjuder förklaringar och lösningar baserade systemkritik. Därför vore det en katastrof för vänstern om slutsatsen blev att det vi behöver är andra ”vägar att bekräfta” högerpopulistiska väljares ”behov av ordning, stabilitet och auktoriteter”, som Katrine Marçal uttrycker det. Det är alltså en pragmatisk och ansvarstagande socialdemokratis trygga famn som ska locka tillbaka högerpopulistiska väljare. Erfarna, kompetenta politiker snarare än förnyare. Måttliga reformer snarare än radikala visioner.

Att det var just den linjen som ledde till Demokraternas förlust i USA tycks inte bekymra svenska socialdemokrater. Men det borde oroa alla som hoppas att den svenska vänstern ska vända trenden och stå emot det högerpopulistiska hotet. Steg ett är att erkänna att ekonomin visst har betydelse. Sedan kan vi börja prata om problem och orsaker, utan att för den skull dalta med några rasister.

Annons

© 2018 Fria Tidningen