EU bör ge stöd till växtbaserad omställning | Fria Tidningen

Debatt


Jonas Paulsson • Köttfri måndag
  • En liter kalvmjölk orsakar nämligen ett helt kilo växthusgaser vilket är tre gånger mer än vad havremjölk orsakar, skriver Jonas Paulsson.
Fria Tidningen

EU bör ge stöd till växtbaserad omställning

Istället för att betala bönder för att inte framställa kalvmjölk bör EU hjälpa bönderna att ställa om till en hållbar växtbaserad produktion, skriver Jonas Paulsson, från Köttfri måndag.

EU-kommissionens beslut att betala bönder för att inte framställa kalvmjölk – 14 euro per 100 kilo utebliven kalvmjölkproduktion – är helt fel väg att gå. Det är mycket mer rationellt att minska kalvmjölksubventionerna och använda en del av de pengarna för att hjälpa bönderna att ställa om. Det är av högsta vikt att fasa ut kalvmjölken på ett ändamålsenligt sätt både för miljöns och kalvens skull.

En liter kalvmjölk orsakar nämligen ett helt kilo växthusgaser vilket är tre gånger mer än vad havremjölk orsakar. Vi importerar årligen 100 000-tals ton sojabönor från Brasilien som kofoder, för vilket enorma skogsarealer i Amazonas avverkats, vilket gör att många växt- och djurarter utrotas.

Det är svårt att tänka sig någon värre form av djurplågeri än vad kalvmjölkindustrin utsätter kor och kalvar för. Kor kan mjölkas eftersom de har fött en kalv. De har lika starka modersinstinkter som människor. Men vi berövar den nyfödda kalven möjligheten till närhet med sin mamma eftersom vi vill ha kalvmjölken till mejeriprodukter.

EU har pumpat upp Europas kalvmjölkproduktion med mångmiljardsubventioner bland annat genom mjölkpengen till EU:s alla skolbarn. Att komplettera EU:s produktionsbidrag med bidrag för att inte producera kalvmjölk är bisarrt. EU, hjälp istället kalvmjölkbönderna att ställa om till en hållbar växtbaserad produktion!

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria Tidningen