Många plastprodukter kan läcka farliga gifter | Fria Tidningen
  • Kemikalieinspektionen hittade otillåtna ämnen i bland annat en yogamatta, en duschslang och en haklapp.
Fria Tidningen

Många plastprodukter kan läcka farliga gifter

Var tionde mjukplastprodukt i en studie läckte förbjudna kemikalier. Miljöministern vill ha ett importstopp på EU-nivå mot varor som är förbjudna här men nu kommer krav på fler åtgärder.

Kemikalieinspektionen har tagit prover på 160 olika plastprodukter som finns i hemmiljön. Alltifrån väskor, träningsredskap, arbetshandskar, barnvårdsartiklar och trädgårdsvaror. I ungefär hälften av produkterna påträffades farliga kemikalier och i ungefär var tionde fall låg halterna över det tillåtna.

– Många plastvaror, främst av mjuk PVC-plast, innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper. Varorna är inte akut giftiga, men på sikt kan det innebära problem för både hälsa och miljö, säger Marcus Hagberg, inspektör på Kemikalieinspektionen i ett uttalande.

Alla plastvaror som undersöktes av Kemikalieinspektionen har i dag slutat säljas eller dragits tillbaka från butikerna. I de flesta fall skedde det frivilligt och endast i två fall var Kemikalieinspektionen tvungen att besluta om försäljningsförbud. 20 av företagen anmäldes också till miljöåklagare på grund av misstanke om brott. Enligt Kemikalieinspektionen var det många företag som inte visste vad produkterna innehöll för ämnen och de menar att det är viktigt att företagen ställer krav på vilka ämnen produkter får och inte får innehålla. Att inte alls ha ställt några krav på sina leverantörer kan ses som oaktsamhet av åklagare i de fall som anmälts.

Men nu kommer också krav på att lagstiftningen måste skärpas. Alla produkter som innehöll för höga halter av farliga kemikalier kom från länder utanför EU, till exempel i Asien. Johanna Sandahl som är ordförande i Naturskyddsföreningen säger att man måste skärpa kraven på produkter som importeras till EU.

­– Det bör vara förbjudet att sälja varor inom EU som innehåller ämnen som är förbjudna här. Det är det inte i dag.

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Svenska dagbladet att Danmark driver ett förslag om att utöka importstoppet för plastprodukter som Sverige stödjer. Johanna Sandahl säger att Sverige bör välja att gå vidare med nationell lagstiftning där EU inte går tillräckligt snabbt fram. En annan viktig åtgärd på nationell nivå är att sätta upp tydliga riktlinjer kring offentlig upphandling och till exempel besluta att man inte köper in produkter som innehåller miljöskadliga eller hälsofarliga ämnen.

­– Det pågår projekt inom förskolan i många kommuner där man ställer krav på vilken typ av möbler, leksaker och hobbymaterial som kommunen köper in.

Fakta: 

Kemikalieinspektionen undersökning:

­– Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt genomfördes under 2015.

– Totalt undersöktes 160 plastvaror från 52 olika företag.

­– Bland de undersökta varorna fanns till exempel varor för badrum, trädgårdsvaror, barnvårdsprodukter och träningsredskap. De flesta varorna var gjorda av mjuk plast.

­– Ämnen som letades efter under analyserna var olika typer av ftalater, kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), kadmium, bly, dimefylformamid (DMFa) och dimetylacetamid (DMAC).

­– 82 av plastprodukterna innehöll någon eller några av de farliga kemikalierna.

­– 24 av plastvarorna innehöll hälso- och miljöfarliga ämnen som inte är förbjudna men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen, till exempel ftalaten DEHP.

­– 14 av plastvarorna innehöll kemikalier i otillåtna halter. I de flesta fall rörde det sig om kortkedjiga klorparaffiner men även otillåtna halter av kadmium och ftalater hittades.

­– Efter granskningen har företagen frivilligt slutat att sälja varor där otillåtna ämnen hittats i halter över gränsvärdena.

– I två fall har Kemikalieinspektionen förbjudit företagen att sälja varorna.

­– 20 av företagen har anmälts till miljöåklagare.

Källa: Kemikalieinspektionen

Rekommenderade artiklar

Drömmen om en hållbar telefon blev verklighet

För snart fem år sedan lanserades den första telefonen som hade fokus på både miljö, rättvisa och hållbarhet. Men vissa kunder ifrågasätter att Fairphone inte kunnat göra verklighet av alla sina löften.

Mobiljättar motarbetar krav på hållbarhet

Tillverkare som tidigare erbjöd telefoner som gick att reparera satsar på produkter som är svåra att återanvända och återvinna. Samtidigt motarbetar de stora mobiljättarna tuffare hållbarhetskrav.

© 2021 Fria Tidningen