Gorillor allvarligt hotade av utrotning | Fria Tidningen
  • Gorillan – allvarligt hotad.
Fria Tidningen

Gorillor allvarligt hotade av utrotning

En av människans närmaste släktingar, den stora gorillan, hotas av utrotning på grund av tjuvjakt. Det framgår i en ny rapport.

Internationella naturvårdsunionen, IUCN, har lanserat den senaste uppdateringen av organisationens ”röda lista” över hotade djurarter i världen.

– I dag är en sorglig dag eftersom den röda listan visar att vi är på väg att utrota vår närmaste släkting, säger IUCN:s general-direktör Inger Andersen.

Den östliga gorillan, som lever i regnskogen i Rwanda, Uganda och Kongo-Kinshasa, har blivit överförd från kategorin ”hotad” till ”allvarligt hotad” – ett steg från att bli utrotad.

Gorillan har under de senaste två åren minskat med mer än 70 procent i antal och IUCN bedömer att det numera endast finns färre än 5 000 individer kvar. Främst hotas den av tjuvjakt. Fyra av de sex arter som ingår bland de stora aporna anses nu vara allvarligt hotade, me-dan de två andra, chimpanser och bonoboer, är listade som hotade.

Den röda listan består numera av 82 954 arter, både växter och djur, varav nästan 24 000 är utrotningshotade

– Arter går förlorade i en snabbare takt än någonsin, säger Inger Andersen, som uppmanar regeringar, forskare och allmänhet att agera för att motverka utvecklingen.

Samtidigt visar den nya listan att det även har skett framsteg. Främst gäller det utvecklingen i Kina där insatser mot tjuvskytte och förstörda habitat gett vissa resultat. Det har lett till att situationen förbättrats för jättepandan, som nu betraktas som ”sårbar” i stället för hotad.

Samtidigt varnar IUCN för att klimatförändringarna kan komma att förstöra 35 procent av jättepandornas habitat inom 80 år, vilket skulle innebära att det som uppnåtts under de senaste 20 åren går förlorat.

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2020 Fria Tidningen