Handelsministern försvarar avtalet med Kanada | Fria Tidningen
  • "Vi tycker att detta avtal förbättrar, och inte försämrar" säger handelsminister Ann Linde (S).
Fria Tidningen

Handelsministern försvarar avtalet med Kanada

CETA-avtalet kommer tvärt emot vad kritikerna säger att förbättra för både miljö och hälsa, menar den svenska handelsministern Ann Linde (S).

– CETA-avtalet är ett bra avtal. Det är ett brett och djupgående handelsavtal som beaktar moderna handelsmönster, sade EU- och handelsminister Ann Linde (S) i en interpellationsdebatt med riksdagsledamoten Jens Holm (V) förra veckan.

Hon tillbakavisar kritiken att avtalet riskerar att förhindra progressiv miljöpolitik. En analys som myndigheten för handelsfrågor, Kommerskollegium, gjort av avtalets eventuella effekter visar att möjligheten att i upphandlingar ställa krav på miljö, människors och djurs hälsa samt demokratiskt beslutsfattande inte påverkas. Tvärt om kan avtalet medföra positiva effekter på miljö och hälsa till följd av ett större informationsutbyte mellan Kanada och EU.

– För regeringen är det självklart att stå upp för arbetstagarnas rättigheter, för miljön, för hälsan och för det demokratiska utrymmet. Vi tycker att detta avtal förbättrar, och inte försämrar, dessa möjligheter, säger Ann Linde.

Hon pekar också på att investeringsskyddsavtal inte är något nytt utan att Sverige i dag har 65 sådana bilaterala avtal.

– Det som är bra med CETA är att man nu moderniserar det. Där man har sett problem gör man nu begränsningar av möjligheten att använda avtalen för oskäliga stämningar.

Men Jens Holm (V) är skeptisk. Han menar att Kommerskollegiums analys skrevs ihop snabbt och endast vände sig till fyra remissinstanser. Många av de frågor som Naturvårdsverket ställde i sitt remissvar är dessutom inte besvarade i rapporten, till exempel om huruvida EU:s miljöregler kan tolkas som dolda handelshinder.

– I praktiken är det svårt att definiera gränslandet mellan när ett land lagstiftar progressivt och när ett företag anser sig ha rätt att gå till doms, säger Jens Holm.

– Med CETA, och även med TTIP-avtalet med USA, blir det ett separat och extraordinärt rättssystem där företag – märk väl, bara företag – ska kunna stämma stater om de upplever sig orättvist behandlade.

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2020 Fria Tidningen