Stor klimataktion mot Förbifart Stockholm | Fria Tidningen
  • En tidigare aktion mot Förbifart Stockholm utanför riksdagshuset.
Fria Tidningen

Stor klimataktion mot Förbifart Stockholm

Den 12 augusti ska hundratals klimataktivister stänga ner bygget av Förbifart Stockholm. Det här blir startskottet för en ny protestvåg, säger Anna Nygård från klimatnätverket Vägs ände.

För några år sedan var den politiska debatten om det stora vägprojektet Förbifart Stockholm livlig. Miljöpartiet gjorde det till ett av sina viktigaste vallöften att stoppa bygget inför riksdagsvalet 2014. Det blev också en avgörande fråga i regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som kort efter valet i september ledde till en uppgörelse om att byggstarten skulle skjutas upp. Bara drygt tre månader senare, i december 2014, meddelade regeringen att bygget skulle återupptas igen. Det borgerligt styrda landstinget i Stockholms län kom inte överens med den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad om att satsa pengarna från trängselskatten på kollektivtrafik istället för på Förbifart Stockholm. De borgerliga partierna i riksdagen hotade också att köra över regeringen i frågan. Sedan dess har det varit relativt tyst.

Men på lokal nivå, inom civilsamhället, har frågan fortsatt att puttra. Lokalt i Järvaområdet, där en del av vägen kommer att gå ovan jord, har demonstrationer genomförts mot de ökade luftföroreningarna i området. Nu tycker klimatnätverket Vägs ände att frågan återigen måste upp på dagordningen.

– Vi har inom miljörörelsen aktivt försökt stoppa bygget i många år. Vi har överklagat till alla instanser som går, skrivit rapporter och gått alla andra vägar man kan gå. Det här är nästa steg i den demokratiska processen, säger Anna Nygård.

Den 12 augusti planeras en stor civil olydnadsaktion då hundratals klimataktivister tillsammans ska stänga ner bygget av Förbifart Stockholm. Aktionen sker i samband med en årlig klimatfestival på Eggeby Gård vid Järvaområdet, som pågår den 10–14 augusti. I samband med festivalen väntas det också ske olika typer av protester mot bygget, förutom den stora aktionen.

– Det känns viktigt att alla ska kunna delta på sina villkor och att vi får med så många som möjligt. Man ska kunna välja att demonstrera istället om man vill det och det kommer också att finnas ett speciellt barnvagnsblock, säger Anna Nygård.

Det planeras bussresor från flera olika delar av landet så att klimataktivister och andra som engagerar sig i frågan ska kunna delta. Efter den stora aktionen Ende Gelände mot Vattenfalls kolgruvor i Tyskland i maj har det skapats ett brett kontaktnät inom klimatrörelsen i Europa och Anna Nygård hoppas att det kommer aktivister från andra länder.

– Vi ser det som ett bra tillfälle att mobilisera och ta tillvara potentialen i den växande miljörörelsen. Transportpolitiska frågor har inte uppfattats som angelägna på många år, men jag har bilden av att många bryr sig och vill göra någonting. Det här blir startskottet för en ny protestvåg.

Fakta: 

Förbifart Stockholm:

Förbifart Stockholm är en 21 kilometer lång motorväg som byggs i Stockholm och som binder samman de norra och södra länsdelarna. Det räknas vara ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin. Av vägens 21 kilometer går 18 kilometer i tunnel under jord.

Projektet startade 2006 och själva bygget inleddes 2015 och 2016. Vägen väntas kunna öppna för trafik 2026. Förbifart Stockholm beräknas kosta cirka 28 miljarder kronor, varav 80 procent finansieras av trängselskatt och 20 procent av staten.

Källa: Trafikverket

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2020 Fria Tidningen