ETC tar över driften av Fria Tidningar | Fria Tidningen

ETC tar över driften av Fria Tidningar

Fria Tidningar kommer från och med mitten av juli att ingå i ETC-koncernen, uppger mediekooperativets styrelse.

– Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler och istället för att kämpa oss fördärvade för att överleva har vi tillsammans med ETC bestämt oss för att hjälpas åt och bli starkare tillsammans, säger Fria Tidningars styrelseordförande Madelene Axelsson.

Mediekooperativet Fria Tidningar kommer från och med mitten av juli 2016 ingå i ETC-koncernen. Samtliga tidningar som Fria Tidningar nu ger ut fortsätter att ges ut som vanligt, men istället för att ägas av journalisterna och medarbetarna själva i kooperativ form kommer de nu att ägas av ETC som gett ut tidningar i 40 år.

Caspar Behrendt som idag är verksamhetsledare för Fria Tidningar blir VD i det nybildade bolaget ETC Fria AB:

– Som kooperativ är det här ett beslut vi har tagit gemensamt, alla medlemmar har varit med. Vi går till ETC för att ekonomin är tuff och vi behöver få mer tid att koncentrera oss på journalistiken istället för bara överlevnaden.

Johan Ehrenberg, ETC-koncernens ägare, säger:

– Fria Tidningar är en nödvändig röst i Sverige. Med mycket små resurser har man hållit liv i en alternativ diskussion om politik och vardag som saknas i de flesta medier. Själv är jag imponerad över hur man bland annat lyckats skapa Landets Fria, en tidning som för mig fungerar som en nyhetsröst för den nya hållbarhets- och omställningsrörelsen. Här finns mycket att utveckla.

– ETC-tidningarna känner naturligtvis av den digitala utvecklingen som alla andra. Men vi har lyckats öka våra upplagor och räckvidd både för papper och digitalt. De erfarenheterna hoppas vi nu ska hjälpa Fria att växa, fortsätter han.

Madelene Axelsson:

– Det viktigaste för oss är att vi kan fortsätta vara en normkritisk röst på mediemarknaden. På det här sättet kan vi vara det och dessutom förstärka Sveriges vänsterpress rejält.

Fakta: 

Sedan tidigare ger ETC ut dagstidningen Dagens ETC, Kloka hem, nyhetsmagasinet ETC samt de lokala nyhetstidningarna ETC Stockholm, ETC Göteborg, ETC Malmö, ETC Sundsvall, ETC Uppsala, ETC Bergslagen, ETC Örebro och ETC Norrköping. 
De Fria-tidningar som nu kommer att produceras av ETC Fria AB är Fria Tidningen, Göteborgs Fria Tidning, Stockholms Fria Tidning, Landets Fria Tidning och Sesam, en tidning riktad till personer som lär sig svenska.
Samtliga ovanstående titlar kommer att fortsätta ges ut som tidigare.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria Tidningen