Berlinare vill folkomrösta för en säkrare cykelstad | Fria Tidningen
  • Heinrich Ströbenreuther (med höjd näve) är initiativtagare till en namninsamling för en folkomröstning om cykelförbättringar i Berlin.
Fria Tidningen

Berlinare vill folkomrösta för en säkrare cykelstad

I tisdags lämnades 100 000 namnunderskrifter in till Berlins senat av medborgare som vill folkomrösta om att göra staden säkrare för cyklister. – Om det funkar i Berlin kommer det att sprida sig till andra städer i Europa och världen, säger initiativtagaren Heinrich Ströbenreuther.

Under en dryg månads tid har ett hundratal aktivister samlat in 105 425 underskrifter för att förbättra Berlins infrastruktur för cyklar. Första delmålet för att få folkomrösta om saken – att 20 000 berlinare skriver under inom loppet av ett halvår – klarades alltså med god marginal.

– Jag blir tårögd av att se hur mycket arbete som alla har lagt ner. Så vitt jag vet är detta första gången i världen som medborgare försöker tvinga politikerna att göra något för cykeltrafiken och klimatet. Det är jättespännande, säger initiativtagaren Heinrich Ströbenreuther.

Cyklisterna bakom ”Folkomröstning cykel” vill få till stånd en ny cykellag, som de formulerat tillsammans med jurister och trafikexperter. Där står bland annat att cyklister ska få 200 000 nya cykelparkeringar samt att man bör införa systemet ”grön våg” där trafikljusen är inställda på att prioritera cyklisters framkomst framför bilar.

– Men det viktigaste är cykelbanor på alla huvudleder, eftersom det är där olyckorna sker. I dag gör politikerna ingenting för att öka säkerheten, säger Heinrich Ströbenreuther.

En grupp på över 60 forskare har vädjat till Berlins borgmästare att genomföra cykellagen, som de räknar med skulle minska koldioxidutsläppen med 0,3 ton per invånare och år.

– Massiv utbyggnad av cykelnätet är det snabbaste, billigaste och effektivaste sättet som lokala regeringar kan bidra för att skydda klimatet. Med cykellagen kan Berlin bli ett föredöme för andra storstäder, säger miljöforskaren Hermann Ott.

Berlin lägger i dag bara motsvarande 35 kronor per invånare på cykeltrafiken årligen. Det kan jämföras med 120 kronor i Madrid, 165 i London, 280 i Stockholm och 650 kronor per person och år i Oslo. Men hur mycket det skulle kosta att genomföra de föreslagna åtgärderna råder det delade meningar om. Aktivisterna räknar med 320 miljoner euro, medan Berlins senat säger 2,1 miljarder euro.

De 105 425 namnunderskrifterna lämnades till Berlins senat i tisdags. Om politikerna inte själva väljer att rösta igenom lagen har aktivisterna fyra månader på sig att samla in 170 000 underskrifter. Lyckas det kommer folkomröstningen om cykellagen att äga rum i september 2017. För att gå igenom där måste slutligen hälften av Berlins valberättigade, omkring 650 000 personer, rösta ja. Heinrich Ströbenreuther tror inte att det kommer att vara något problem.

– Av dem vi frågar skriver 90 procent under direkt. Med fem procent måste man diskutera och resten skriver inte på.

Men då har ni i första hand vänt er till cyklister. Vad får dig att tro att fotgängare och bilister, som konkurrerar om trafikutrymmet, kommer att rösta ja?

– I dag cyklar många på trottoaren för att det inte finns cykelbanor och bilvägen är för farlig, så det kommer självklart att bli säkrare också för fotgängare. Vad bilisterna beträffar ökar trafikstockningarna i stan. Kan vi ge folk ett bra och säkert alternativ till bilen kommer folk att välja det.

Fakta: 

”Folkomröstning Cykel” vill lagstifta om

• Att snabbt undanröja hinder som höga trottoarkanter och uppstickande gatsten

• 100 kilometer snabbvägar för pendlande cyklister år 2025

• Särskilda polisinsatser inriktade på cykelbrott, som stölder till exempel

• Att staden måste informera om cyklismen till allmänhet och andra trafikanter, för att minska konflikter mellan trafikslag

• 350 kilometer nya, minst 5 meter breda cykelvägar

• 2 meter breda cykelbanor på varje huvudled

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ungern röstar om flyktingar

Söndagens ungerska folkomröstning om EU:s kvotflyktingsystem får kritik: ”Det hela är ett löjligt skådespel.”

© 2022 Fria Tidningen