Vad är orsaken till fosterskadorna i Brasilien? | Fria Tidningen
Sarah Olsson

Fördjupning


Sarah Olsson
  • Tre månader gamla Lara är ett av många barn i Brasilien som fötts med den ovanliga hjärnskadan mikrocefali, litet huvud. 20 gånger fler barn än tidigare år föddes under 2015 med mikrocefali. Studier pågår om orsaken till ökningen.
  • Det brittiska företaget Oxitec står bakom de genmodifierade mygg som släppts ut i Brasilien. Myggen har modifierats för att avkomman inte ska överleva och på så sätt hoppas man utrota spridningen av denguefeber och zika. Kritiker menar dock att det behövs större studier för att undersöka påverkan på ekosystem och andra eventuella konsekvenser.
  • "Problemet är att man låser fast sig vid en viss orsak innan man har de faktiska bevisen", säger Henrik Kylin, professor i miljökemi vid Linköpings universitet.
Fria Tidningen

Vad är orsaken till fosterskadorna i Brasilien?

Det myggburna Zikaviruset har blivit den vedertagna förklaringen till varför många barn plötsligt fötts med den ovanliga fosterskadan mikrocefali i Brasilien. Men många ifrågasätter teorin och alltifrån manipulerade mygg till bekämpningsmedel har lagts fram som möjliga orsaker.

Det var den brasilianska läkaren Vanessa van der Linden som i början av oktober förra året larmade hälsodepartementet i huvudstaden Brasilia om den misstänkta kopplingen mellan den stora ökningen av antalet barn födda med mikrocefali och zikaviruset. Hon hade upptäckt en onormal ökning av antalet fall av den ovanliga fosterskadan mikrocefali som orsakar litet huvud och hjärnskador. Det visade sig att antalet barn födda med skadan var 20 gånger högre under år 2015 än tidigare år i Brasilien.

Vanessa van der Linden började undersöka saken och upptäckte att flera av mammorna berättade att de haft kliande, röda fläckar på huden under graviditeten och kom sedan i kontakt med epidemiforskaren Carlos Brito som forskade kring det myggburna zikaviruset som kom till Brasilien år 2014. Han menade att det kanske fanns ett samband mellan zikaviruset och ökningen av mikrocefali och gjorde tester som visade att det fanns zikavirus i fostervattnet hos gravida.

Utifrån det larmades hälsodepartamentet och myndigheterna gick snabbt ut med informationen. Nyheten om det myggburna viruset som orsakar fosterskador spreds som en löpeld över världen.

Men det började snart ifrågasättas hur pass bevisad kopplingen egentligen är. Hittills har man hittat zikavirus i fostervattnet hos två gravida med foster med mikrocefali, hos två nyfödda med mikrocefali som dött efter födseln och hos två foster som dött i fosterlivet. En mycket liten statistisk säkerhet, menar Henrik Kylin, professor i miljökemi vid Linköpings universitet.

– Tittar man på det vetenskapliga underlaget så är det väldigt magert, det råkar vara så att hos en del av de barn som fötts med mikrocefali har man hittat zikaviruset, men det finns inget säkert orsakssamband. De här symptomen är så skrämmande att myndigheterna snabbt velat hitta en förklaring för att förse både drabbade och allmänhet med information och då hittade man det här som råkar sammanträffa.

Menar du att det är en ren slump?

– Det är naturligtvis inte fel att undersöka. Problemet är att man låser fast sig vid en viss orsak innan man har de faktiska bevisen. Mikrocefali kan orsakas av väldigt många olika faktorer, varför skulle zika vara orsaken bara i Brasilien?

Henrik Kylin är tillsammans med flera andra forskare inne på ett annat spår om en möjlig orsak till fosterskadorna: ett insektsgift som använts i dricksvatten för att bli av med myggor i Brasilien.

– Den här typen av bekämpningsmedel verkar som ett hormon i larvutvecklingen och hindrar larven från att utvecklas till fullvuxen insekt. Just den verkningsmekanismen gör ju att tankarna går till att ja, de här fosterskadorna är ju också en typ av hinder i utvecklingen.

Bekämpningsmedel har visserligen visat sig ha oväntade effekter tidigare på andra platser i världen, men pyriproxyfen har testas i EU på dräktiga råttor och kaniner och där har inga av missbildningarna visats. Brasilianska hälsomyndigheter påpekar också att det fötts barn med mikrocefali på platser där myggiftet inte använts.

– Djurförsök visar inte alltid alla symptom som kan fås hos människor, vad som nu behövs är kliniska studier bland människor, säger Henrik Kylin.

Utöver bekämpningsmedel florerar flera andra teorier på nätet om orsaken till fosterskadorna, däribland genmodifierade myggor och vaccin.

Genmodifierade myggor började användas i Brasilien år 2012 för att utrota spridningen av denguefeber. I dessa mygg är hannarnas gener modifierade och gör att dess avkomma inte kan överleva. Kritiker menar att de genmanipulerade myggen kan orsaka mutationer och på så sätt förvärra spridningen av zika och mikrocefali. Några studier eller indiktationer som stöder detta finns dock inte.

En teori om att det är vaccinet Tdap, som introducerades i Brasilien några månader innan zikautbrottet, sprids framförallt av antivaccinförspråkare i Australien. Men enligt både WHO och läkare finns det inga belägg för den teorin.

– Flera stora studier har gjorts som jämfört hälsan hos kvinnor som fått vaccinet med kvinnor som inte fått det. Man har inte hittat några tecken på missfall, missbildningar eller något av de problem som kan uppstå i samband med graviditet, säger Peter Mcintyre, professor i pediatrik och barnhälsa vid Sidneys universitet tiIl News.com.au

Teorierna om andra orsaker till fosterskadorna än zika har många gånger lanserats tillsammans med misstankar om att myndigheterna, WHO eller media försöker dölja ”den verkliga orsaken”. Men det tror inte Henrik Kylin som menar att det skulle slå för hårt om det upptäcktes. Däremot tycker han att det varit olyckligt att slå larm om den eventuella kopplingen till zika så tidigt.

– Brasilianska myndigheter gick ut och sa att kopplingen var bevisad med 100 procent säkerhet, medan WHO var lite mer öppet. De har skrämt upp folk.

Men Marie Studahl, infektionsläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhus håller inte med.

– WHO har velat vara aktiv med upplysning om ett misstänkt samband eftersom det finns möjlighet att förhindra smittoöverföring. Om det verkligen är så att det är zikavirus som är orsaken så skulle WHO fått mycket kritik om de inte informerat och diskuterat så öppet som de gjort.

Studahl, som är specialist på virusinfektioner i hjärnan, menar att det kvarstår mycket arbete för att bevisa sambandet, men att det kan förekomma att zikavirus orsakar mikrocefali menar hon är högst troligt

– Det vet man utifrån de beskrivna fallen och en ny studie visar att viruset i Brasilien liknar det som fanns i Polynesien, som också angett en ökning av mikrocefali, även om det inte är helt klart. Men vi har ingen aning om hur vanligt det är att zikavirus ger mikrocefali.

Zika har nu spridit sig till Venezuela och Colombia och man följer därför noga utvecklingen där, eventuella mikrocefali-fall kommer att upptäckas framåt sommaren.

– I dagsläget kan man inte utesluta vara sig zika eller något annat, säger Henrik Kylin.

– Men det är inte produktivt att börja föra fram konspirationsteorier. Vi har ett stort problem: att mygg bär på dengue och zika, som vi måste lösa. Det finns inget konspiratoriskt i att försöka lösa detta myggproblem, men det finns heller inget konspiratoriskt i att försöka hitta andra förklaringar till mikrocefalin.

Fakta: 

Zikaviruset

• Zika är ett virus besläktat med dengue-, west nile-feber och japansk encefalit som sprids av myggor. Det upptäcktes första gången år 1947 hos apor i Uganda och första gången hos människor 1952.

• Zika finns nu i de flesta tropiska länder och mindre utbrott har förekommit i Afrika och Sydostasien. Det första stora utbrottet inträffade 2013 i Polynesien.

• Zikavirus är för de allra flesta ofarligt och de som blir sjuka behöver sällan söka sjukvård.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Mikrocefali

• Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas av att hjärnans tillväxt störs under fosterlivet och de första levnadsåren. Anledningen till att huvudet blir litet är att hjärnan inte växer som den ska och leder till utvecklingsstörning. Tillståndet är ovanligt: förekommer hos ett barn av tusen.

• Mikrocefali är oftast ärftligt och orsaken är en genförändring. Vanligtvis är båda föräldrarna friska bärare av en muterad gen och om barnet får genen i dubbel uppsättning får hen mikrocefali.

• Tillståndet kan också orsakas av en infektion hos fostret tidigt under graviditeten eller att det utsätts för kraftig röntgenstrålning, alkohol eller andra hjärnskadande kemiska ämnen.

Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2018 Fria Tidningen