Kubanska aktivister kräver lag mot kvinnomisshandel | Fria Tidningen
  • Medlemmar i nätverket Red de Artistas Únete anordnade en manifestation i Havanna i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november.
Fria Tidningen

Kubanska aktivister kräver lag mot kvinnomisshandel

Kubanska aktivister och experter menar att det krävs en tydlig lag som förbjuder kvinnomisshandel. Detta för att kunna skydda offren och förhindra våld i nära relationer, ett problem som det fram till nyligen inte talades högt om i landet.

Psykologen Valia Solís är en av många engagerade kubaner som menar att det måste till en lag mot våld i hemmet.

– Våldet mot kvinnor har hållits gömt och detta har bidragit till att förövarna kunnat undgå straff, säger hon.

Valia Solís är engagerad i organisationen Kristna centret för dialog, CCRD, och menar att en lag mot våld i nära relationer inte endast skulle syfta till att förövare döms till fängelse – utan även ha ett förebyggande syfte.

I flera delar av den kubanska författningen och lagstiftningen hänvisas till behovet av jämställdhet mellan könen.

Men det finns inga specifika lagar mot könsrelaterat våld, eller utvecklade metoder för att skydda offer för våld i hemmet. Professor Aida Torralbas vid universitetet i Holguín menar att många förövare kommer undan på grund av straffriheten.

– Människor som blir utsatta för könsbaserat våld är sårbara och en ny lag skulle kunna fungera som ett skydd, säger hon.

Aida Torralbas menar att lagen skulle vara ett officiellt erkännande för att våld i nära relationer inte tolereras och är straffbart. Liksom många andra forskare påpekar hon samtidigt att problemet även måste bekämpas genom att påverka människors sätt att tänka.

– En ny lag måste även sträva efter att påverka människor i en icke-patriarkal och icke-sexistisk riktning som leder till ett annat sätt att agera, säger hon.

Enligt socialarbetaren Mercedes Abreu behövs det även utbildning inom poliskåren.

– Poliserna själva vet inte hur dessa frågor ska hanteras, säger hon.

Mercedes Abreu är verksam inom den kommunala organisationen TTIB i Havanna som sedan många år tillbaka bedriver social verksamhet i huvudstadens fattiga kvarter. TTIB och flera sociala civila organisationer har gemensamt arbetat för att lyfta fram problemen med våld i nära relationer.

Mercedes Abreu menar att kampen mot kvinnomisshandel måste föras genom att stora delar av samhället engageras – däribland familjer, skolor, husläkare, socialarbetare, kyrkor, medier och rättsväsende.

Fakta: 

Enligt FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien, Eclac, har 20 länder i regionen numera infört lagar mot våld i nära relationer.

I 14 länder har det införts särskilda lagar mot mord på kvinnor, så kallade femicide.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Antalet tropiska stormar kan öka

Innan ”superstormen” Sandy drog in över USA:s östkust orsakade den förödelse i flera länder i Karibien. Och fler svåra stormar kan väntas när den globala uppvärmningen fortsätter.

© 2021 Fria Tidningen