Oljejättar har känt till klimathotet länge | Fria Tidningen
  • Frankrikes president Francois Hollande tar emot världens ledare för nästa klimatmöte i Paris i december – ett möte som sponsras av företag som EDF och Engie vars verksamhet bidrar till motsvarande hälften av Frankrikes koldioxidutsläpp.
Fria Tidningen

Oljejättar har känt till klimathotet länge

Chefer på multinationella oljebolag har under flera årtionden varit medvetna om att utsläpp av koldioxid orsakar den globala uppvärmningen. Samtidigt har de satsat miljoner på desinformationskampanjer och sponsrat forskare som förnekar klimathotet, enligt ny rapport.

Redan 1981, mer än ett decennium innan det första mötet inom ramen för FN:s klimatkonvention, erkände chefer på oljejätten Exxon sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändringar.

Det framkommer i en rapport från Union of Concerned Scientists. I rapporten undersöks metoder som Exxon Mobil, Shell, Peabody Energy, Chevron och Conoco-Phillips använt i syfte att försvaga klimatforskningen.

- Man tog upp frågorna om riskerna med klimatförändringarna så tidigt som 1981 och 34 år senare fortsätter man att ljuga för folk och underminera klimatforskningen, säger Nancy Cole, en av författarna till den nya rapporten.

Rapporten visar hur Exxon och andra stora företag finansierat omfattande desinformationskampanjer där klimatförnekare och PR-byråer varit involverade. Även i år har det presenterats uppgifter kring detta.

- Deras syfte har varit att så tvivel, inte att motbevisa klimatförändringarnas existens. De har velat få folk att tro att det inte finns någon enighet i frågan, säger Nancy Cole.

En av de forskare som förnekat klimathotet är Wei-Hock ”Willie” Soon som är kopplad till Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i USA. Han har mottagit 1,2 miljoner dollar mellan 2001 och 2012 från stiftelser och organisationer kontrollerade av oljebolag och oljemiljardärer i USA. Hans lön har uteslutande bestått av dessa bidrag, enligt Union of Concerned Scientists.

Wei-Hock ”Willie” Soon har publicerat rapporter med slutsatser om att solaktivitet och inte växthusgaser är orsaken till klimatförändringar. Han har kritiserats av andra forskare, vetenskapliga tidskrifter och FN:s klimatpanel IPCC medan konservativa politiker och stora oljebolag hänvisat till hans forskning.

Klimatforskaren Lenny Bernstein som var anställd av Exxon under 1980-talet uppger att företaget kände till koldioxidutsläppen redan 1981. Företaget beslutade att inte utvinna gas utanför Natunaöarna i Indonesien efter att ha blivit varnade för den stora mängden koldioxid som skulle frigöras och som skulle ha utgjort den enskilt största källan till koldioxidutsläpp det året. Enligt Bernstein såg Exxon risken för att oron för klimatförändringar skulle kunna leda till ny lagstiftning som skulle påverka Natuna och andra framtida projekt.

Rapporten från Union of Concerned Scientists innehåller 85 interna dokument från företag och branschorganisationer och spänner över 27 år.

Bland annat har det framkommit att den amerikanska kolindustrins lobbyorganisation ACCCE anlitade en pr-firma som förfalskade brev från olika organisationer för att påverka kongressledamöter att rösta mot ett nytt lagförslag om minskade koldioxidutsläpp 2009.

Interna dokument från 1998 visar den amerikanska oljelobbyn API:s strategier för att bemöta ny klimatforskning och förvirra och vilseleda allmänheten genom att sponsra forskare som förnekar klimathotet och rikta sig till lärare och elever över hela USA. IPS har utan framgång sökt API för en kommentar.

Sharon Eubanks som tidigare arbetade som åklagare vid det amerikanska justitiedepartementet menar att oljebolagens arbetsmetoder liknar tobaksbolagens. Hon arbetade med en stämning när tobaksbolagen tvingades erkänna att de avsiktligt lurat den amerikanska allmänheten om faran med tobaksrökning.

- Vi skulle inte låta tobaksbolagen få utforma kontrollen av tobak genom lagstiftning så varför låter vi fossilindustrin utforma klimatpolitiken, säger Katherine Sawyer från organisationen Corporate Accountability International, med hänvisning till industrins medverkan i FN-processer.

På senare tid har dock ett antal oljebolag uttryckt vilja att bidra till förändring. Shell, BP, Total, Statoil, BG Group och Eni har sänt ett öppet brev till FN:s konvention om klimatförändringar och den franska regeringen om att de kan vidta snabbare klimatåtgärder om regeringar skapar ett globalt sammanlänkat system för koldioxidprissättning.

Katherine Sawyer påpekar dock att världens största förorenare under 20 år hindrat framsteg inom ramen för FN:s klimatkonvention genom otillbörlig påverkan som direkta påtryckningar eller genom att sponsra möten.

- Årets klimatmöte i Paris kommer att sponsras av företag som EDF och Engie vars verksamhet bidrar till motsvarande hälften av Frankrikes koldioxidutsläpp.

En rapport från 2013 visar att endast 90 företag, 50 av dem börsnoterade, står bakom nära två tredjedelar av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser sedan industrialiseringens början.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen