Italien vill se ökat fokus på interneträttigheter | Fria Tidningen
  • Italien har antagit en deklaration om rättigheter på internet.
Fria Tidningen

Italien vill se ökat fokus på interneträttigheter

Det italienska parlamentet har antagit en deklaration om rättigheter på internet. Förhoppningen är att den ska bana väg för ny lagstiftning och internationella fördrag.

Ett antal progressiva italienska tidningar välkomnar beskedet och menar att det utgör ett viktigt historiskt steg för att lyfta frågor som rör styrningen av internet.

I andra länder har liknande förslag utarbetats av främst forskare, organisationer, företag eller andra berörda aktörer, men i Italien har det skett genom en öppen dialog mellan institutioner och medborgare. Bland annat har medborgare kunnat delta i ett offentligt samråd på internet under fyra månader.

Initiativet i Italien täcker ett brett spektrum av frågor som rätten att ha tillgång till internet, nätneutralitet, säkerhet, massövervakning, rätten till anonymitet och rätten att glömmas bort på nätet. Deklarationen betonar att säkerhetsbehov och mer övervakning inte ska prioriteras framför grundläggande fri- och rättigheter.

Renata Avila från Guatemala leder the Web We Want-kampanjen som är en rörelse som arbetar för att främja mänskliga rättigheter på nätet. Hon ställer sig positiv till att initiativet i Italien tar upp nätneutralitet och fri programvara men anser att ett tydligare och starkare erkännande av rätten till privat kommunikation och rätten till anonymitet krävs.

För närvarande har deklarationen inget rättsligt värde, men ett lagförslag ska läggas fram i parlamentet under de kommande månaderna. Det kan utgöra en utgångspunkt för ett rättsligt bindande dokument och har likheter med nationell lagstiftning som införts i Brasilien och Filippinerna.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen