Riksdagen vill ha kvar kårobligatoriet | Fria Tidningen
Fria.Nu

Riksdagen vill ha kvar kårobligatoriet

Kårobligatoriet blir kvar trots ivriga påtryckningar. Miljöpartiets motion stöddes av de fyra borgerliga partierna men fick avslag i riksdagens kammare.

De borgerliga partierna och miljöpartiet lyckades inte få igenom förslaget om ett avskaffande av kårobligatoriet. Torsdagens omröstning i riksdagen slutade 139-136, efter att två borgerliga ledamöter valt att rösta mot förslaget.

Debatten om kårobligatoriet har under hösten förts i utbildningsutskottet där s och v har majoritet. De vill behålla systemet med ett obligatoriskt kårmedlemskap för landets studenter. De anser att det ökar studentinflytandet.

I riksdagen är dock de borgerliga partierna och miljöpartiet i knapp majoritet. De fem partierna är eniga om att obligatoriet strider mot föreningsrätten, och bör avskaffas.

- Det handlar om en grundläggande demokratisk princip, att engagemang ska bygga på frivillighet, säger motionsförfattaren Mikaela Valtersson, riksdagsledamot för mp och ledamot i utbildningsutskottet.

Nu föll förslaget på mållinjen. Ett förslag som ville tillsätta en utredning inför en successiv avveckling av kårobligatoriet från 2006. Det skulle ske i samråd med landets studentorganisationer.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har inte gjort något principiellt ställningstagande i frågan.

- Om det ska bort måste studentinflytandet tryggas även i framtiden. Det behövs en oberoende part, högskolorna kan inte självkritiskt granska sig själva, säger Per Anders Strandberg, vice ordförande i SFS.

Kårobligatoriets vara eller icke vara är ingen ny diskussion. Det infördes 1908, men bottnar i 1600-talet. På 1990-talet beslutade den borgerliga regeringen att avskaffa det, men valet 1994 kom emellan och beslutet revs upp av socialdemokraterna.

Rekommenderade artiklar

"Det ska kosta att diskriminera"

Integrationspolitiken har en felaktig utgångspunkt. Det mesta kretsar kring sysselsättning när det i stället borde handla om strukturell diskriminering och rasism. Det beror på att svenskarna inte kan erkänna att diskriminering förekommer även här, menar statlige utredaren Paul Lappalainen.

Fria.Nu

Migrationsministern har blivit anmäld

En familj från Tjetjenien vill stanna i Sverige. Men regeringen har inte svarat på ett år. Sex riksdagsledamöter har anmält migrationsminister Barbro Holmberg till Konstitutionsutskottet, KU. KU ska undersöka varför man inte har fattat beslut.

Fria.Nu

Debatt om nya asylregler

I onsdags var det debatt i riksdagen. Den handlade om regeringens förslag i asylfrågan. Regeringen vill att man inte ska kunna söka asyl igen om man får avslag. Debatten handlade också om särskilda regler för de nya länderna i EU.

Fria.Nu

Hemlösa startar socialt center i ockuperat hus

Sedan i fredags pågår en ockupation av en byggnad vid Telefonplan. Bakom aktionen står Föreningen Stockholms hemlösa och Globalisering underifrån. De har nu grundat det sociala centret AlaSka Bo i lokalerna.

Fria.Nu

© 2020 Fria Tidningen