Muslimska ledare kräver klimatåtgärder | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Muslimska ledare kräver klimatåtgärder

Muslimska ledare från 20 länder kräver i en gemensam deklaration att världens ledare agerar mot klimatförändringarna. Oljerika muslimska länder bör gå i spetsen för en utfasning av fossila bränslen, menar de skriftlärda.

I deklarationen, som lanserades förra veckan, understryks hur allvarligt problemet med klimatförändringar är. Samtidigt uppmanas världens politiker att lägga all kraft på att skapa ett samhälle som helt bygger på förnybar energi.

Uttalandet gjordes Istanbul i samband med en internationell islamisk konferens om klimatförändringar. I dokumentet hävdar ledarna att människan förorsakat en så stor förödelse i världen att ”det finns en risk att livet som vi känner till det är hotat”. Ledarna understryker att klimatförändringarna sker i en hastighet som är ohållbar, och de manar därför ”alla grupper att gå samman och via samarbete och positiv konkurrens” motarbeta den pågående utvecklingen.

FN:s klimatchef Christiana Figueres välkomnar de skriftlärdas utspel.

– Ren energi och en hållbar utveckling är beroende av en fullständigt förändrad syn på hur naturen ska värderas, säger hon.

Bland dem som undertecknat deklarationen finns stormuftin från Uganda och Libanon, samt turkiska och marockanska regeringsföreträdare.

Christiana Figueres organ UNFCCC påpekar att ledare för många religioner ställt sig bakom krav på att världens regeringar drastiskt minskar koldioxidutsläppen, samt hjälper världens fattiga länder med insatser mot klimatförändringarnas effekter. Målet är att politikerna ska komma överens om ett starkt klimatavtal i samband med det stora miljömöte som ska hållas i Paris i december.

I juni uppmanade påven Franciskus världens 1,2 miljarder katoliker att bidra i kampen mot den globala uppvärmningen. Engelska kyrkan uppmanade nyligen världens ledare att komma överens om en handlingsplan för en framtid med minskade koldioxidutsläpp, och flera andra kristna grupper har också engagerat sig i frågan.

Senare i år kommer hinduiska ledare att enas om en egen deklaration, och även från buddistiskt håll pågår ett liknande arbete. Hundratals rabbiner har redan gått samman med ett gemensamt uttalande om klimatkrisen, och Dalai Lama har vid upprepade tillfällen talat om behovet av åtgärder.

Inför mötet i Paris har många religiösa grupper samarbetat och anordnat konferenser och möten där klimatfrågan stått i fokus.

Tasneem Essop, klimatsamordnare för Världsnaturfonden, är positiv till att religiösa ledare väljer att engagera sig i frågan.

– Budskapet från de islamiska ledarna och skriftlärda förstärker de moraliska aspekterna i den globala klimatdebatten, säger Tasneem Essop.

Tasneem Essop menar att frågan om klimatförändringarna inte bara handlar om vetenskap.

– Det håller allt mer på att bli en moralisk och etisk fråga. Det påverkar allas liv, försörjningsmöjligheter och rättigheter - i synnerhet de fattigaste, mest marginaliserade och sårbara befolkningarna, säger hon.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Tusentals i massaktion mot kolgruvor

Under parollen Ende Gelände (”Hit, men inte längre”) protesterade tusentals klimataktivister för tredje året i rad mot brunkolsbrytningen i tyska Rhenlandet.

© 2021 Fria Tidningen