Lär av Gandhis ickevåldsmetoder! | Fria Tidningen

Debatt


Erni och Ola Friholt
  • Mahatma Gandhi drev kampen mot det brittiska imperiet genom aktivt icke-våldsmotstånd och revolutionerade synen på konfliktlösning.
Fria Tidningen

Lär av Gandhis ickevåldsmetoder!

Om den indiska befrielsekampen har det sagts att den blev möjlig och framgångsrik tack vare den engelska kolonialmaktens hänsynsfulla och humanistiska politik, vilken skulle ha avspeglats i polisens, militärens och administrationens arbetsmetoder. Utan detta skulle Mahatma Gandhis ickevåldsaktioner ha misslyckats.

Självklart har en kolonialmakt behov av att betraktas som human och rättvis. Bilden av mildhet har alltid eftersträvats av diktatorer. Den engelska kolonialadministrationen betraktade indierna som lägre stående människor. Genom sin maktutövning skapade de rädsla hos de oorganiserade och obeväpnade indierna, vilkas hjälplösa undergivenhet stärkte engelsmännen i deras övertygelse om sin egen överlägsenhet och kompetens.

I sin övertygelse att sanning är starkare än makt ändrade Mahatma Gandhi på allt detta genom att i allt bete sig som engelsmännens jämlike, som samtidigt deklarerade sin vänskap och uppskattning i allt utom just den koloniala ockupationen av Indien. Det ter sig nästan magiskt att Gandhis exempel ingöt mod och självrespekt i så många indier att kolonialisterna kände sig hotade och vidtog repressiva åtgärder som polisvåld, misshandel, massarresteringar, tortyr etcetera.

Olydnadskampanjen växte fram organiserad efter principen att undandra sitt stöd till makten genom att vägra arbeta enligt dess instruktioner och samtidigt göra ett arbete för indiernas självförsörjning och förbättring, tillverka egna varor för de egna behoven och bojkotta engelska varor. Allt skedde under hövliga och mestadels disciplinerade former.

Resultatet blev ökade kostnader för kolonialmakten och ledde till slut till en frivillig avveckling av den koloniala närvaron. Banden till England bröts inte och Indien är än idag medlem i Samväldet, på gott och ont. I dagens Natohets mot Ryssland kan man utan att skönmåla hävda att Gandhis ickevåldsmetoder var nyskapande och banbrytande för synen på konfliktlösning, försvar och befrielse och i den teoretiska förlängningen: bestående fred.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria Tidningen