Vuxenvärlden vänder mobbade elever ryggen | Fria Tidningen
  • Björn Hultman pluggar till socialpedagog och föreläser om mobbning i skolor för att hjälpa andra i samma situation som han själv var i.
Fria Tidningen

Vuxenvärlden vänder mobbade elever ryggen

60 000 elever utsätts för mobbning i skolan vilket motsvarar i genomsnitt en till två elever i varje klass. Problemet är att vuxna på skolan blundar för problemen, säger Björn Hultman som själv blev mobbad i skolan som barn och som i dag vill hjälpa andra.

Björn Hultman tänker tillbaka på hur det kändes i kroppen den här tiden på året för några år sedan inför att skolan skulle börja igen efter sommarlovet. Mycket ångest, ovisshet och svårt att sova, säger han. Ända sedan lågstadiet fram till nionde klass utsattes han dagligen för mobbning i skolan.

­– I början var det enkla grejer som: ”vilken ful keps du har” till grövre och grövre saker. Om vi hade högläsning och jag stakade mig så fnissade och skrattade de andra eleverna. Men rasterna var värst, där var det svårt att hitta ett ställe att vara fri på, säger han.

När han gick på högstadiet flyttade mobbningen ut på nätet.

­– Det blev tuffare för då försvann min frizon. Jag fick utstå det här både i skolan och hemma och hade ingenstans där jag kunde känna mig trygg.

I dag är Björn Hultman 27 år och utbildar sig till socialpedagog för att kunna hjälpa andra i samma situation. Det han minns mest när han tänker tillbaka på den här tiden var hur vuxenvärlden vände honom ryggen. Flera gånger försökte han få hjälp från lärare och andra på skolan. Lärarna viftade bort det med att de andra eleverna bara retas och att han skulle låta det vara.

­– Det var jobbigt att inte ha någon vuxen som stod upp för en. När man får höra varje gång man söker hjälp att det inte är så farligt så slutar man till slut att prata med de vuxna om det.

Mycket har inte förändrats sedan Björn Hultman gick i skolan. För varje år ökar antalet elever som utsätts för kränkningar och mobbning. Friends nya rapport visar att hela åtta procent, eller 60 000 elever, utsätts för mobbning i skolan i dag. Hos över hälften har mobbningen pågått i flera månader eller längre utan att skolan har satt stopp för kränkningarna.

­– Det är oerhört tragiskt att det ser ut såhär och framförallt att mobbningen inte har minskat på tjugo år. Mobbning får oerhörda konsekvenser i form av psykisk ohälsa, avhopp från skolan och i värsta fall självmord, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare för Friends i ett uttalande.

Det behövs satsningar på att öka kunskapen bland personalen och att regeringen genomför ett trygghetslyft i skolan, menar Lars Arrhenius. Statistik från Skolinspektionen visar att två av tre skolor brister i sitt förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning.

Björn Hultman håller med men säger att det också behövs bra likabehandlingsplaner som följs, ett levande värdegrundsarbete och ett bättre samarbete mellan till exempel rektor, lärare och antimobbningsgrupper på skolan. Men i många fall handlar det bara om att vara medmänniska, säger han.

­– Att tänka på hur man själv vill bli bemött. Det kräver inte någon utbildning.

Fakta: 

Friends rapport i korthet:

* Var femte elev har blivit kränkt av en annan elev det senaste året

* Vanligaste typen av kränkningar: Taskiga kommentarer, elaka blicker eller miner och fysiska kränkningar

* Vanligaste formerna av trakasserier: Etnicitet, kön, sexuella trakasserier

* 60 000 elever har blivit utsatta för mobbning av en annan elev det senaste året

* Var femte ung som har blivit kränkt eller utsatt för mobbning har inte berättat det för någon

* Var tionde ung på högstadiet har blivit kränkt av en vuxen på skolan

* Ni av tio vuxna i skolan tycker att skolpersonal agerar vid kränkningar men bara varannan elev tycker det

* 4 procent av barn och unga uppger att de har blivit mobbade i flera månader eller längre

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2022 Fria Tidningen