Cirkus Maximums elefanter går i pension | Fria Tidningen
Karin Frimodig

Fördjupning


Karin Frimodig
  • Cirkus maximum är den enda djurcirkusen som har med sig elefanter under årets turné. Nästa år går de i pension.
Fria Tidningen

Cirkus Maximums elefanter går i pension

Nästa år kommer Cirkus Maximum inte ha med några elefanter på sin turné. Men det är inte kampanjen om ett förbud mot vilda djur på cirkus som har lett fram till det beslutet. – Det är för att de är gamla och ska gå i pension, säger Helena Schicht, turnéledare för Cirkus Maximum.

Cirkus Maximum är den enda cirkus i Sverige som fortfarande har med elefanter på turnén. Det är två elefanter som elefantskötaren Anton Frank har fått ärva av sin pappa som arbetade på en cirkus Tyskland. Elefanterna är gamla. Sedan två år tillbaka uppträder de inte längre i manegen. Men de följer fortfarande med på turné.

– Vi kan inte bara ställa dem i stall, säger Helena Schicht.

Men den här sommarens turné blir den allra sista för elefanterna. Det lovar Cirkus Maximum. Vart elefanterna ska ta vägen sen är ännu inte bestämt. Men Helena Schicht hoppas att de ska få ett nytt hem i till exempel en djurpark.

I flera länder som till exempel Nederländerna, Storbritannien och Grekland finns ett förbud mot vilda djur på cirkus. År 2011 förslog en statlig utredning en ny djurskyddslag med ett förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus. Ett förslag som majoriteten av riksdagens partier ställer sig bakom. Men som trots det inte har klubbats igenom. Men Helena Schicht förstår inte vad förbudet skulle ha för effekt.

– Det skulle inte påverka oss. Vi har varken elefanter eller sjölejon som uppträder på cirkus. Och det finns inga cirkusar i Sverige som har det, säger hon.

Hon är övertygad om att elefanter på cirkus är ett fenomen som kommer att försvinna av sig själv.

– Det finns ungefär 50–60 cirkuselefanter i Europa. Och någon återväxt finns inte. Man kan tack lov inte göra som på 20-talet och åka till Afrika och hämta hem en elefant. Om 10-15 år så är problemet löst av sig självt.

På nätet finns flera filmer där cirkuselefanter går till angrepp mot sina skötare. En film som har fått stor uppmärksamhet visar när elefanter blir slagna. Filmen avslutas med att visa hur en cirkuselefant utomlands brutalt trampar på djurskötaren. Enligt filmmakaren på grund av att den inte längre står ut med att behandlas illa. Men Helena Schicht menar att filmklippen inte på något sätt återger en representativ bild för hur elefanter har det på cirkus. Hon menar att det finns rötägg i alla branscher. Men garanterar att elefanterna på Cirkus Maximum har det bra.

– Slår man en hund blir den strykrädd. Våra elefanter är sociala och trevliga. Det blir de inte om man behandlar dem illa.

Fakta: 

Cirkusförbud i världen:

Förbud mot vildfångade djur: Estland, Ungern, Polen.

Förbud mot vilda djur: Nederländerna, Colombia, Storbritannien, El Salvador, Kroatien, Singapore, Österrike, Costa Rica, Bulgarien, Israel, Slovenien, Peru, Paraguay, Belgien (kommande)

Förbud mot alla djur: Cypern, Bolivia, Grekland, Bosnien Hercegovina

Regionala förbud mot alla djur: Brasilien, Kroatien, Spanien

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen