Könsstympning förbjuds i Nigeria | Fria Tidningen
  • Runt en fjärdedel av Nigerias kvinnor har utsatts för könsstympning, enligt FN. Den nya lagen som förbjuder ingreppet välkomnas av aktivister som länge kämpat för ett sådant införande.
Fria Tidningen

Könsstympning förbjuds i Nigeria

Avgående president Goodluck Jonathan driver igenom en av sina sista lagar och förbjuder kvinnlig könsstympning i Nigeria. Förbudet välkomnas av aktivister och kvinnorättskämpar världen över.

Förbudet mot kvinnlig könsstympning, som godkändes av senaten den 5 maj, innebär att Nigeria nu följer efter flera länder som Burkina Faso, Egypten och Etiopien om ett förbud mot den farliga sedvänjan.

– Det här är fantastiska nyheter och en viktig milstolpe – vi är nu ett steg närmare ett slut på denna skadliga praktik, sa den brittiska ministern för internationell utveckling, Justine Greening, om beskedet.

Ingreppet var redan förbjudet i vissa delstater i landet, men med den nya lagen införs nu alltså ett förbud på nationell nivå. Att Afrikas befolkningstätaste land förbjuder kvinnlig könsstympning väger oerhört tungt, säger Mary Wandia från organisationen Equality Now till the Guardian:

– Med en sådan stor befolkning är Nigerias röst till stöd för kvinnor och flickor väldigt viktig. Vi hoppas att andra afrikanska länder som ännu inte infört ett förbud nu genast kommer att göra det för att ge alla flickor ett grundläggande skydd, säger hon.

Kvinnlig könsstympning, det vill säga ett ingrepp som helt eller delvis avlägsnar en flickas eller kvinnas yttre könsdelar, är en tradition som troligen existerat i tusentals år. Många betraktar den som en religiös bestämmelse och det förekommer bland annat hos katoliker, protestanter, muslimer och kopter, trots att det inte finns något skriftligt stöd för den i någon av religionerna. Trots de stora farorna med ingreppet ses det fortfarande av många som ett sätt att göra könsorganen ”rena och vackra” och en del i att en flicka blir ”en riktig kvinna”, enligt Unicef. Vanligast är praktiken i Mellanöstern och Afrika och det uppskattas att runt 125 miljoner flickor och kvinnor lever med konsekvenserna av ingreppet.

Afrikanska Unionen har tecknat flera olika avtal och deklarationer som rör kvinnlig könsstympning och flera länder på kontinenten har nu också infört förbud. Många påpekar dock att attitydförändringar är minst lika viktiga som lagar.

– Vad som är positivt är att vi pratar mer och mer om kvinnlig könsstympning, säger Tanya Barron, för barnrättsorganisationen Plan UK, till the Guardian.

– Det är grunden i att bryta tabun och på så sätt se till att flickor i framtiden ska kunna leva fria från de risker som den här praktiken medför.

Fakta: 

Kvinnlig könsstympning

Beteckningen ”kvinnlig könsstympning” rymmer flera olika former av ingrepp. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål.

Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation, vilket innebär att både klitoris och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas. Ingreppet görs oftast utan bedövning av barnmorskor eller barberare, som använder saxar, rakblad eller krossat glas.

Ingreppet innebär stora medicinska risker och medför långsiktiga fysiska och känslomässiga komplikationer. Svår smärta, stress, infektioner och psykiska problem kan uppstå efter ingreppet, liksom kraftiga blödningar, infertilitet och död.↔Källa: Unicef Sverige

Rekommenderade artiklar

© 2019 Fria Tidningen