EU-politiker tycker till om kritiserat handelsavtal | Fria Tidningen
  • En demonstration mot TTIP i Bryssel tidigare i år.
Fria Tidningen

EU-politiker tycker till om kritiserat handelsavtal

Om en vecka ska EU-parlamentet säga sitt om frihandelsavtalet som förhandlas mellan EU och USA. Då finns chansen att försöka få bort en kontroversiell skrivning som ger företag möjlighet att stämma stater, säger parlamentarikern Max Andersson (MP).

I torsdags ställde sig EU-parlamentets handelsutskott bakom en halvtidsrapport om handelsavtalet
TTIP mellan EU och USA. Det innebär också att de ger sitt stöd till den mest kritiserade delen av avtalet, den så kallade
ISDS-klausulen som kan göra det möjligt för företag att stämma stater för beslut som går emot deras vinstintressen. Socialdemokraterna som röstade för resolutionen kritiseras för att ha vikt ner sig i frågan. Men den svenske EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) försvarar sin partigrupps ståndpunkt i tidningen Europaportalen.

– Jag är för ett ISDS, men självklart i en moderniserad form. Jag tror det är väldigt viktigt att öka öppenheten. När det sker bakom lyckta dörrar så blir det ofta misstänksamhet.

Den ”moderniserade formen” av
ISDS är de förslag som handelskommissionären Cecilia Malmström har lyft fram om att stärka regeringarnas rätt att stifta nödvändiga lagar och låta de utse domare som kan döma i eventuella investeringsfall. Men en av kritikerna är EU-parlamentarikern Max Andersson (MP) som säger att det hittills bara handlar om skisser på förslag.

­– Där måste vi invänta den färdiga juridiska texten för saker som låter bra är inte alltid bra. Och man kan inte komma ifrån att
ISDS är ett onödigt system som inte går att göra till någonting bra utan det ger utländska storföretag en orättvis fördel gentemot alla andra aktörer när man tillåter de att stämma länder för att de stiftar lagar till skydd för hälsa och miljö.

Torsdagens omröstning om handelsavtalet är bara en av flera i EU-parlamentets olika utskott. Tidigare har bland annat miljöutskottet och det rättsliga utskottet sagt nej till
ISDS i avtalet. Den 10 juni ska hela EU-parlamentet rösta om avtalet och det är den omröstningen som är avgörande, säger Max Andersson (MP). Hans förhoppning är att en majoritet ska säga nej till
ISDS och han tror också att den kritik som Socialdemokraterna tidigare riktat mot klausulen kommer att lyftas fram.

­– Vad jag har förstått så är det en del av ett taktiskt spel från Socialdemokraternas sida för att de ville ha upp resolutionen i plenum men var rädda för att kristdemokraternas och moderaternas grupp skulle stoppa resolutionen som helhet redan på utskottsnivå om Socialdemokraterna drev igenom sin linje. Jag hoppas och räknar med att det blir ett mycket tydligare motstånd mot
ISDS från S sida när vi kommer till plenum.

Vad har omröstningen den 10 juni för betydelse för de fortsatta förhandlingarna om avtalet?

­– Det är inte den slutgiltiga omröstningen men det är en stark rekommendation från EU-parlamentet till EU-kommissionen om vad de ska försöka förhandla om och lämna ute från det här avtalet. När avtalet är färdigt om några år kommer parlamentet få möjlighet att säga bifall eller avslag till helheten men om vi vill påverka innehållet så behöver vi skicka signaler till kommissionen vad vi vill se och det kan vi göra i den här omröstningen.

Fakta: 

Det här är
TTIP:

Frihandelsavtalet mellan EU och USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), förhandlas just nu och blir, om det träder i kraft, det största bilaterala handelsavtalet i historien, omfattande runt hälften av världsekonomin och handel värd 650 miljarder dollar.

Avtalet berör (sänkta) tullavgifter mellan USA och EU och politiskt kontroversiella områden som gemensamma normer för konsument- och miljöskydd, intellektuell äganderätt och investeringsskydd.


ISDS
(Investor State Dispute Settlement) är en vanlig tvistlösningsmekanism i frihandelsavtal som reglerar hur skiljedomsförfaranden mellan en investerare och stat ska gå till, var de ska hållas och vilka lagrum som gäller.

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2019 Fria Tidningen