Klimatrörelsen kräver: Minska svenska utsläpp utomlands | Fria Tidningen
  • Svenskarnas köttkonsumtion är ett exempel på när utsläppen har minskat enligt produktionsperspektivet men ökat ur konsumtionsperspektivet, vilket inte syns i den svenska utsläppsstatistiken.
Fria Tidningen

Klimatrörelsen kräver: Minska svenska utsläpp utomlands

Samtidigt som växthusgasutsläppen i Sverige har minskat kraftigt så ökar utsläppen i andra länder till följd av svensk konsumtion. Svenska klimatrörelsen går nu ihop och kräver ett nytt utsläppsmål.

Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges konusmenter, Diakonia och Klimataktion. Det är bara några av de totalt 21 aktörer som står bakom det så kallade Klimatmålsinitiativet som lanserades i måndags. De kräver att Sverige ska införa ett etappmål om att minska de utsläpp som svensk konsumtion ger upphov till­, oavsett var i världen de sker.

”Om Sverige går i bräschen och lägger till ett uttalat mål om att sänka de konsumtionsbaserade utsläppen skulle det med största sannolikhet få internationell uppmärksamhet och kunna inspirera andra höginkomstländer att införa liknande mål. Börjar flera länder minska sina utsläpp från konsumtion kan det bli ytterligare ett incitament för de länder som har relativt utsläppskrävande produktion att införa förnybara energisystem”, skriver företrädarna för Klimatmålsinitiativet på DN Debatt.

Ett motargument som brukar lyftas fram mot att mäta utsläppen ur ett konsumtionsperpekstiv är att det skulle vara för avancerat. Men enligt Klimatmålsinitiativet har både Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram sådana siffror sedan flera år tillbaka. Det går inte att mäta utsläppen med samma precision som de produktionsbaserade men det går att se övergripande trender, skriver de i artikeln:

”Metoderna att mäta utsläppen från konsumtion väntas också bli bättre och mer precisa, det pågår redan lovande forskningsprojekt på detta område. Det är nu dags att den ökande medvetenheten om vår totala klimatpåverkan översätts i konkreta mål och åtgärder”.

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2019 Fria Tidningen