Svenska forskare ska studera hur stjärnor bildas | Fria Tidningen
  • Anläggningen består av en stor nedkyld låda där det finns två parallella elliptiska banor där varje bana har en omkrets på cirka nio meter. Jonerna åker i två banor, där en laddas med positiva joner och en med negativa.
Fria Tidningen

Svenska forskare ska studera hur stjärnor bildas

Sverige har fått en världsunik anläggning för att studera hur stjärnor bildas. Dag Hanstorp är professor i fysik vid Göteborgs universitet och en av dem som har arbetat med projektet.

Hur känns det att ha den här anläggningen i Sverige?

– Vi har jobbat under lång tid och det har tagit tio år att konstruera den här anläggningen så det känns väldigt bra.

Vad är det ni kommer att studera?

– De experiment vi kan göra försöker efterlikna den miljö som finns ute i områden i universum där gasmoln håller på att dra ihop sig för att sedan kunna bilda stjärnor. Vi kyler ner hela anläggningen till 13 kelvin, alltså minus 260 grader celsius, strax ovanför den absoluta nollpunkten, och så gör vi experimenten genom att skjuta in laserstrålar i den här kammaren där joner kolliderar med varandra.

Hur styr man hur jonerna rör sig?

– Genom elektriska fält. Man ansluter och lägger på 1000 volt på plåtar som finns i kammaren. En laddad partikel som flyger förbi en av plåtarna kommer att böjas av och så gör man som en liten bilbana kan man säga så att jonerna flyger i en cirkel därinne.

Vad är det som är unikt med den här anläggningen?

– Förutom att det är extremt kallt så är det också extremt lufttomt för att efterlikna hur det ser ut i rymden. Det gör att när vi har skjutit in jonerna så kan de ligga där och snurra i över en timme och man kan studera processer som pågår under en väldigt lång tid.

Vad kan man använda den här kunskapen till?

– Vi vill försöka förstå hur universum har byggts upp och det är ju mer av filosofiskt intresse. Vi kan inte påverka vad som händer i Big bang eller hur stjärnor bildas men vi kan lära oss att förstå det. Sedan kan metoderna och den teknik som vi använder användas till andra saker som har mer praktisk nytta, till exempel i förbränning i bilmotorer eller för att mäta luftföroreningar.

Fakta: 

Anläggningen ligger i Stockholm och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Malmö högskola. 

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2020 Fria Tidningen