Straffen höjs för människosmuggling | Fria Tidningen
Fria.Nu

Straffen höjs för människosmuggling

Höjda straff för människosmugglare och ökat stöd till prostituerade. Det ingår i ett regeringsförslag som har godkänts av socialförsäkringsutskottet. Samtidigt har kommunfullmäktige bestämt att programmet för att minska prostitutionen i Stockholms stad ska omarbetas.

Regeringen föreslår att offer för människohandel ska få uppehållstillstånd under perioden när rättegång mot människohandlarna pågår. Det gör det möjligt för kvinnorna att vittna. Straffet för grov människosmuggling ska höjas från två till fyra eller sex år.

Socialdemokraterna och moderaterna ställde sig på tisdagen bakom regeringens förslag och de har därmed majoritet i frågan. Vänsterpartiet, miljöpartiet, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna gick emot regeringen med motiveringen att skärpta straff också kräver humanare flyktingpolitik. Partierna anser att människosmugglare bara ska straffas om de agerat i vinstsyfte. Dessutom vill de göra det lättare för offren att få permanent uppehållstillstånd. Många prostituerade vågar inte återvända till sitt hemland av rädsla för att bli bortstötta av sin familj.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 oktober 2004. Riksdagen fattar beslut i frågan den 18 mars.

Arbetet med prostituerade debatterades också i Stockholms stads kommunfullmäktige i måndags. I socialtjänstnämndens program står att alla prostituerade och sexköpare ska erbjudas stöd att sluta sälja respektive köpa sex. Man vill också förhindra att ungdomar lockas in i prostitution genom drogpreventivt arbete i stadsdelsnämnderna. Dessutom måste kompetensen höjas hos de som arbetar med prostituerade.

- Många som vill sluta sälja sexuella tjänster har svårt att få ekonomiskt bistånd och tycker det är obehagligt att tala om sin situation med socialhandläggare, sa Ann-Katrin Åslund, fp.

Desiré Pethrus Engström, kd, sa att den ökade sexualiseringen av kvinnokroppen i reklam och media påverkar prostitutionens utveckling bland unga. Hon efterlyste mer elevvård i skolan. Enligt Peter Lundén-Welden, m, säljer sig ungdomar på webbsidor som lunarstorm, sylvester, qx och aftonbladet.

- "Ungdom söker generös äldre" kan det stå. Vissa barn säljer sig för att kunna köpa kläder.

Peter Lundén-Welden föreslog att Stockholmspolisen startar internetspaning på sexköp. Nu arbetar endast två poliser i Göteborg med prostitution på internet.

I dag prostituerar sig omkring 800 kvinnor i Stockholms län, enligt Anders Gripenlöf på Stockholmspolisens prostitutionsgrupp. Gatuprostitutionen har minskat kraftigt och sexhandeln har blivit svårare att upptäcka sedan sexköpslagen trädde i kraft. Enligt Anders Gripenlöf har handeln med kvinnor från baltstaterna ökat på grund av att visumtvånget för dessa länder tagits bort. Han tycker att polisen har för knappa resurser för sitt spaningsarbete och påpekar att många tragedier redan har skett.

- Under de senaste 15 åren har ett 70-tal prostituerade kvinnor i Stockholm avlidit, främst på grund av missbruk.

Rekommenderade artiklar

Förening kan hjälpa ensamstående föräldrar

Att vara ensamstående med barn kan vara svårt. Många föräldrar känner sig ensamma och har svårt att få pengarna att räcka. Organisationen Makalösa Föräldrar tycker underhållsstödet ska höjas och att ensamstående föräldrar borde få ett särskilt bidrag.

Fria.Nu

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

© 2020 Fria Tidningen