”Problemet är att vi inte följer våra egna lagar” | Fria Tidningen
  • Maja Ågren, Amnesty.
Fria Tidningen

”Problemet är att vi inte följer våra egna lagar”

Amnesty uppmanar Sverige att helt enkelt följa sina egna lagar när det gäller vapenexport.

– Det är inte så vanligt internationellt med så strikta lagar som vi har på området, det borde vi värna, säger Maja Åberg, expert på vapenexport på Amnesty.

Amnesty international vill inte uppmana till bojkott och sanktioner, utan förespråkar att det förs en dialog med länderna där det sker kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

– Tyvärr kan man säga att utifrån vår erfarenhet så är politiker inte så sugna på att ta upp frågor som rör mänskliga rättigheter om man samtidigt har business med landet i fråga, säger Maja Åberg, som jobbar med vapenexportfrågor på Amnesty.

Utifrån det synsättet är hon kritisk till Sveriges export av vapen till diktaturer och trycker på att Sverige redan har en strikt lagstiftning där det i grunden finns ett förbud mot att exportera vapen till icke-demokratiska länder, men där undantag öppnar möjligheten att gå emot detta.

– Det är inte så jättevanligt att länder har en så stark lagstiftning som Sverige har på det här området. Det är något vi borde vara stolta över. Vi uppmuntrar hela enkelt Sverige att följa den lagstiftning som finns, säger Maja Åberg.

Vid handel med icke-demokratiska länder så finns det också fler saker att beakta.

– Det handlar om att göra riskanalyser även vid annan handel och utreda om produkten i fråga i förlängningen kan kränka mänskliga rättigheter, säger Maja Åberg.

Hon nämner exempelvis telekomföretag som hjälpt Kina att övervaka dissidenter och andra produkter eller tjänster som skulle kunna leda till att mänskliga rättigheter kränks.

Sveriges lag om krigsmateriel säger inte vilka länder som får och inte får köpa vapen av Sverige, men den definierar de grundläggande principerna för vapenexporten. Enligt första paragrafen får tillstånd till krigsmaterielexport lämnas ”endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik.”

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria Tidningen