Jordens vänner vill ta med TTIP-avtalet hem | Fria Tidningen
  • Ellie Cijvat, Jordens vänner.
Fria Tidningen

Jordens vänner vill ta med TTIP-avtalet hem

Ellie Cijvat är ordförande i Jordens vänner, som har dragit igång en folkbildningskampanj för att sprida information om det transatlantiska handelsavtalet TTIP genom så kallade homeparties.

Vad är syftet med kampanjen?

– Vi tänker att vi måste ut bland människor och börja prata om TTIP-avtalet, som ändå har stor inverkan på folks liv men det diskuteras nästan inte alls i Sverige. Vi ser homeparties som ett väldigt bra sätt att ta det lite närmare vanliga människor.

Hur kommer ett homeparty gå till rent konkret?

– Vi tänker att det blir en inledning där någon av oss går igenom vad TTIP går ut på, vilka områden det handlar om och vad det är för ingångar som förhandlarna har.

Hur ska man gå tillväga om man vill ha hem er på ett homeparty?

– Vi tänkte att man bör samla kring 20 personer ungefär men det beror lite på eftersom vi gör det här i stort sett helt ideellt vi är lokaliserade till vissa ställen och ska vi ha ett homeparty någon annanstans så blir vi tvungna att kräva reseersättning också. Vi har dragit igång nu men har hittills endast varit på studieförbund. Just det här att vara hemma hos någon har inte riktigt lossnat än men vi har fått några förfrågningar och kommer igång i mars, april med det.

Vad ser ni för problem med det här handelsavtalet?

– Som med de flesta handelsavtal så ger man otrolig makt till företagen, framförallt genom det som kallas ISDS som ger företag rätt att stämma regeringar för till exempel miljöskyddslagar som antas och som begränsar företagsvinster. Det är ju jätteallvarligt om sådant går igenom och kan ha en stor inverkan på regeringars och myndigheters vilja att lagstifta över huvud taget. Sedan finns det en massa andra saker också, handelsavtal går ju ut på att att harmonisera lagstiftning på båda sidor vilket innebär att man går med på lägsta standard och det kan påverka miljö- och konsumentskydd bland annat.

I andra europeiska länder har det varit stora protester och bland annat har en miljon européer skrivit under ett upprop. Varför tror du inte att de här protesterna har nått Sverige?

– Delvis på grund av att media är relativt tyst om det här, stormedia har inte riktigt tagit upp det annat än att det möjligtvis har kommit upp i någon debattartikel. Sedan har de stora föreningarna och fackföreningsrörelsen inte lyft frågan så mycket.

Fakta: 

Frihandelsavtalet:

Frihandelsavtalet mellan EU och USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), förhandlas just nu och blir, om det träder i kraft, det största bilaterala handelsavtalet i historien, omfattande runt hälften av världsekonomin och handel värd 650 miljarder dollar.

Avtalet berör (sänkta) tullavgifter mellan USA och EU och politiskt kontroversiella områden som gemensamma normer för konsument- och miljöskydd, intellektuell äganderätt och investeringsskydd.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2022 Fria Tidningen